ORDIN nr.34/M30/3.422/4.221 din 1995
pentru aprobarea precizarilor privind avizarea documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 283/7 dec. 1995

ORDIN Nr. 34/N din 7 noiembrie 1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor

EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE Nr. 34/N/7 noiembrie 1995

MINISTERUL DE INTERNE Nr. 3.422/1 august 1995 MINISTERUL APARARII NATIONALE Nr. M.30/2 noiembrie 1995 SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Nr. 4.221/8 august 1995 PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 7 decembrie 1995 Avind in vedere prevederile art. 7 lit. c) si ale art. 40 din Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, in temeiul Hotaririi Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in temeiul Legii nr. 41/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, in temeiul Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, in temeiul Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, in conformitate cu Hotarirea Parlamentului Romaniei nr. 11/1992 si cu Decretul nr.223/1992, ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, ministrul apararii nationale, ministrul de interne si directorul Serviciului Roman de Informatii emit urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Precizarile privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor.

ART. 2
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, al Ministerului Apararii Nationale, al Ministerului de Interne si al Serviciului Roman de Informatii, precum si organele consiliilor judetene si locale vor lua masuri pentru aplicarea precizarilor prevazute la art . 1.
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea Ministru de interne, Doru Ioan Taracila Ministrul apararii nationale, Gheorghe Tinca Directorul Serviciului Roman de Informatii, Virgil Magureanu PRECIZARI privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor Avind in vedere prevederile art. 7 lit. c), precum si ale art. 40 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii, pe de o parte, si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe de alta parte, de comun acord, stabilesc urmatoarele:

ART. 1
Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii avizeaza urmatoarele documentatii de urbanism si de amenajare a teritoriului prevazute in anexa la Legea nr. 50/1991:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice generale ale municipiilor, oraselor, statiunilor balneoclimaterice si turistice;
c) planurile urbanistice generale ale satelor situate in zona de granita, in zona riverana Dunarii si Litoralului Marii Negre si in zonele de traversare a Carpatilor;
d) planurile urbanistice de detaliu si planurile zonale de amenajare a teritoriului pentru obiectivele situate in afara localitatilor;
e) planurile urbanistice zonale pentru zonele centrale ale municipiilor, oraselor si statiunilor balneare, climaterice si turistice;
f) planurile urbanistice zonale sau de detaliu care se refera la teritorii ce cuprind sau sint limitrofe obiectivelor speciale situate in intravilan.

ART. 2
Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii avizeaza:
a) documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror lucrari, ce urmeaza a fi executate in zona situata la mai putin de 2.400 m fata de limita obiectivelor speciale aflate in extravilan;
b) documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror lucrari, daca urmeaza a se executa in vecinatatea obiectivelor speciale situate in intravilan - pe parcelele limitrofe, precum si pe cele situate de cealalta parte a strazilor invecinate cu incinta acestora - daca nu au avizat documentatiile de urbanism prevazute la art. 1.
Fac exceptie de la prevederile lit. a) si b) urmatoarele lucrari:
- lucrari de reparare, protejare, conservare a cladirilor de orice fel;
- lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene, imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice.

ART. 3
Incintele obiectivelor speciale situate in intravilan se evidentiaza in planurile urbanistice generale.
Incintele obiectivelor speciale din extravilan, impreuna cu zona in care este necesara obtinerea avizelor mentionate, se evidentiaza in planurile de amenajare a teritoriului municipiilor, oraselor si comunelor.

ART. 4
Autoritatile administratiei publice locale competente vor evidentia, prin certificatul de urbanism, obligatia solicitantului de a obtine avizele Ministerului Apararii Nationale - Statul Major General -, ale Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii in zonele stabilite de art. 2 lit. a) si b).

ART. 5
Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii vor coopera cu consiliile judetene si locale pentru stabilirea reglementarilor urbanistice in zonele mentionate la art. 2 lit. a) si b), in vederea inscrierii acestora in regulamentele locale de urbanism.
----------------


Joi, 20 ianuarie 2022, 14:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.