HOTĂRÂRE nr.1.455 din 9 septembrie 2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, în vederea inaugurării Muzeului Național de Artă Contemporană
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/14 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, precum și al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor la capitolul 59.01 "Cultură, culte și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret", titlul "Transferuri", cu suma de 5,0 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, în vederea inaugurării Muzeului Național de Artă Contemporană.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii și Cultelor și organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu prevederile legale, potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.455.


Duminică, 28 februarie 2021, 09:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.