HOTĂRÂRE nr.1.456 din 9 septembrie 2004
pentru abrogarea unor reglementări privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/14 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

1. art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.789/2000 privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societății Comerciale "Întreprinderea de Utilaj Greu" - S.A. Craiova, inclusă în componenta "Restructurarea/Lichidarea a 5 societăți comerciale mari cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanță" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.468 din 26 septembrie 2000;

2. art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.798/2000 privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societății Comerciale "Clujana" - S.A. Cluj-Napoca, inclusă în componenta "Restructurarea/Lichidarea a 5 societăți comerciale mari cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanță" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.468 din 26 septembrie 2000;

3. art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.799/2000 privind strategia de privatizare a Societății Comerciale "Nicolina" S.A. Iași, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat grupate în pachete" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.468 din 26 septembrie 2000;

4. art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.800/2000 privind strategia de privatizare a Societății Comerciale "Electroputere" - S.A. Craiova, inclusă în componenta "Privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.468 din 26 septembrie 2000;

5. art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.1.031/2000 privind Strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov, inclusă în componenta "Restructurare/lichidare a 5 societăți comerciale mari cu capital majoritar de stat" cu firme de consultanță din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.555 din 8 noiembrie 2000;

6. art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1.103/2000 privind strategia de privatizare a Societății Comerciale "Industria Sârmei" - S.A. Câmpia Turzii, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.596 din 22 noiembrie 2000;

7. art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.1.108/2000 privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societății Comerciale "Nitramonia" - S.A. Făgăraș, inclusă în componenta "Restructurarea/lichidarea a 5 societăți comerciale mari cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanță", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.596 din 22 noiembrie 2000;

8. art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1.125/2000 privind strategia de privatizare a Societății Comerciale "Fabrica de Scule Râșnov" - S.A., inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.597 din 22 noiembrie 2000;

9. art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1.128/2000 privind strategia de privatizare a Societății Comerciale "Terom" S.A. Iași, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.597 din 22 noiembrie 2000;

10. art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1.134/2000 privind strategia de privatizare a Societății Comerciale "Colorom" - S.A. Codlea, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.597 din 22 noiembrie 2000;

11. art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.1.324/2000 privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, inclusă în componenta "Restructurarea/lichidarea a 5 societăți comerciale mari cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanță" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.680 din 19 decembrie 2000.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Președintele Autorității pentru Valorificarea
Activelor Statului,
Cristiana Radu

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.456.


Vineri, 05 martie 2021, 13:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.