HOTĂRÂRE nr.1.457 din 9 septembrie 2004
privind aprobarea organizării și finanțării seminarului internațional cu tematica "Prevenirea și combaterea bioterorismului", în perioada 6-10 octombrie 2004
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/14 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă organizarea, la București și Poiana Brașov, a seminarului internațional cu tematica "Prevenirea și combaterea bioterorismului", în perioada 6-10 octombrie 2004.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea cu suma de 1.000.000.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, a bugetului Ministerului Educației și Cercetării, la capitolul "Învățământ", titlul "Cheltuieli materiale și servicii", pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004.

Art. 4. - Ministerul Educației și Cercetării și alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.457.


ANEXĂ

DEVIZ DE CHELTUIELI
pentru organizarea seminarului internațional cu tematica "Prevenirea și combaterea bioterorismului", în perioada 6-10 octombrie 2004


Duminică, 28 februarie 2021, 08:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.