HOTĂRÂRE nr.1.458 din 9 septembrie 2004
pentru autorizarea Cancelariei Primului-Ministru de a accepta o donație în favoarea statului român
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/14 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 1 din Decretul nr.478/1954 privitor la donațiile făcute statului și al art. 813 și următoarele din Codul civil,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se autorizează Cancelaria Primului-Ministru să accepte oferta de donație formulată de "Fundația Hariri" din Liban în favoarea statului român, constând în 3.000 de computere.

(2) Semnarea contractului de donație se va face de către șeful Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2. - Cancelaria Primului-Ministru are calitatea de administrator pentru bunurile donate și răspunde pentru administrarea acestora cu diligența unui bun proprietar.

Art. 3. - Descrierea și valoarea bunurilor donate vor fi cuprinse într-un stat estimativ, semnat de donator și de donatar.

Art. 4. - Bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) vor deveni proprietate privată a statului și vor fi transmise, prin ordin al șefului Cancelariei Primului-Ministru, în folosința gratuită a unităților de învățământ stabilite de Cancelaria Primului-Ministru în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.458.


Luni, 30 noiembrie 2020, 15:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.