HOTĂRÂRE nr.1.459 din 9 septembrie 2004
pentru autorizarea Ministerului Sănătății de a accepta o donație în favoarea statului român
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/14 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 1 din Decretul nr.478/1954 privitor la donațiile făcute statului și al art. 813 și următoarele din Codul civil,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Sănătății să accepte oferta de donație formulată de "Fundația Hariri" din Liban în favoarea statului român, constând în echipamente de tehnică medicală.

(2) Semnarea contractului de donație se va face de către ministrul sănătății.

Art. 2. - Ministerul Sănătății are calitatea de administrator pentru echipamentele de tehnică medicală și răspunde pentru administrarea bunurilor donate cu diligența unui bun proprietar.

Art. 3. - Descrierea și valoarea bunurilor donate vor fi cuprinse într-un stat estimativ, semnat de donator și de donatar.

Art. 4. - Bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) vor deveni proprietate privată a statului și vor fi transmise, prin ordin al ministrului sănătății, în folosința gratuită a unităților sanitare din subordine.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.459.


Luni, 30 noiembrie 2020, 15:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.