ORDIN nr.1.270 din 30 august 2004
al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/14 sep. 2004

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr.1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Ordonanța Guvernului nr.7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, ministrul finanțelor publice
emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr.1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu poziția conținând formularul "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, al cărui model este redat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Caracteristicile, modul de utilizare și de păstrare a formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, formularul "Foaie de vărsământchitan ță", cod 14.20.05/T.S., aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr.1.801/1995, se scoate din uz, iar funcțiile acestui formular vor fi preluate de formularul "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS.

(2) Formularele "Foaie de vărsământ-chitanță", cod 14.20.05/T.S., aflate în stoc la unitățile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

București, 30 august 2004.
Nr. 1.270.


ANEXA Nr.1


ANEXA Nr. 2

Caracteristicile, modul de utilizare și de păstrare a formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții"

 1. Denumire: Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții
 2. Cod: 14.20.09/TS
 3. Format de tipărire: A4
 4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, în carnete de 200 de file, înseriate.
 5. Se utilizează pentru:
  • depunerea în numerar a veniturilor bugetare, impozitelor, taxelor și contribuțiilor, la unitățile Trezoreriei Statului;
  • depunerea de către instituțiile publice a veniturilor încasate prin casieria proprie, la unitățile Trezoreriei Statului.
 6. Se întocmește într-un exemplar.
 7. Se arhivează: Talonul pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului care încasează impozitele, taxele și contribuțiile, iar chitanța pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții se remite contribuabilului.


Duminică, 28 februarie 2021, 08:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.