ORDIN nr.1.330 din 7 septembrie 2004
al ministrului finanțelor publice privind modificarea Procedurii de aprobare a entităților care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) și d) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 354/2004
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/14 sep. 2004

În baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) și d) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, și ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor publice
emite următorul ordin:

Art. I. - La punctul 3 alineatul (1) din Procedura de aprobare a entităților care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) și d) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.354/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.205 din 9 martie 2004, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) referat al administrației finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are sediul social solicitantul, din care să rezulte că acesta a respectat disciplina financiară, respectiv că a achitat obligațiile fiscale și că a depus declarațiile aferente. Excepție fac ministerele și alte instituții ale administrației publice centrale și locale, spitalele și căminele de bătrâni."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

București, 7 septembrie 2004.
Nr. 1.330.


Duminică, 28 februarie 2021, 08:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.