HOTĂRÂRE nr.456 din 8 septembrie 2004
privind retragerea autorizației de funcționare a COOPERATIVEI DE CREDIT NOBUZ TÂRGU CĂRBUNEȘTI
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/14 sep. 2004

Având în vedere constatările înscrise în Raportul nr. 44 din 12 iulie 2004 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit NOBUZ TÂRGU CĂRBUNEȘTI și la posibilitatea redresării situației acesteia din punct de vedere al siguranței financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activității de administrare specială desfășurată la COOPERATIVA DE CREDIT NOBUZ TÂRGU CĂRBUNEȘTI în perioada 1 iunie 12 iulie 2004, din care a rezultat că nu există o perspectivă de redresare a situației economico-financiare a cooperativei de credit, în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României hotărăște:

Art. 1. - Se retrage Autorizația de funcționare seria B nr. 0269 din data de 23 septembrie 2002 a COOPERATIVEI DE CREDIT NOBUZ TÂRGU CĂRBUNEȘTI, cu sediul în Târgu Cărbunești, Str. Trandafirilor bl. 35, sc. 1, ap. 3, județul Gorj, cod unic de înregistrare 2173610, număr de ordine în registrul comerțului J18/92/1991, pentru următoarele motive:

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă COOPERATIVEI DE CREDIT NOBUZ TÂRGU CĂRBUNEȘTI și CREDITCOOP Casa Centrală și va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

București, 8 septembrie 2004.
Nr. 456.


Duminică, 28 februarie 2021, 08:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.