HOTĂRÂRE nr.780 din 30 decembrie 1993
privind infiintarea Agentiei de Restructurare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 22/26 ian. 1994

HOTARIRE Nr. 780 din 30 decembrie 1993 privind infiintarea Agentiei de Restructurare

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 22 din 26 ianuarie 1994 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
In scopul restructurarii societatilor comerciale cu capital majoritar de stat de importanta deosebita pentru economia nationala, incepind cu data de 1 ianuarie 1994 se infiinteaza Agentia de Restructurare in structura Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica.
Bugetul anual al Agentiei de Restructurare este inclus in cadrul bugetului Secretariatului General al Guvernului.
Sediul Agentiei de Restructurare este in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.

ART. 2
Agentia de Restructurare indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza restructurarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, selectate de catre Consiliul pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica impreuna cu Fondul Proprietatii de Stat, la propunerea ministerelor;
b) coordoneaza efectuarea de analize-diagnostic si elaborarea programelor de restructurare ale societatilor comerciale selectate;
c) supune Guvernului spre aprobare programele de restructurare ale societatilor comerciale selectate, cu avizul Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica si Fondului Proprietatii de Stat si le transmite, in vederea aplicarii, Directiei de restructurare selectiva constituita in acest scop in structura Fondului Proprietatii de Stat;
d) raporteaza Guvernului asupra modului de desfasurare a procesului de restructurare a societatilor comerciale selectate pe baza analizelor proprii si raportarilor transmise lunar de Directia de restructurare selectiva din cadrul Fondului Proprietatii de Stat, de ministere si de alte organisme;
e) exercita orice alte sarcini stabilite de Guvern in ce priveste desfasurarea procesului de restructurare.

ART. 3
Agentia de Restructurare este condusa de un presedinte si un vicepresedinte, care sint salarizati la nivel de secretar de stat si, respectiv, subsecretar de stat.
Agentia de Restructurare are un consiliu de administratie format din presedinte si cite un reprezentant al urmatoarelor institutii publice: Consiliul pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Fondul Proprietatii de Stat, Ministerul Industriilor, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Banca Nationala a Romaniei si Banca Comerciala Romana - S.A.
Presedintele Agentiei de Restructurare este si presedintele consiliului de administratie.

ART. 4
Agentia de Restructurare are un numar de 75 posturi, din care 60 de specialitate, prin preluarea acestora de la ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Structura organizatorica a agentiei este prevazuta in anexa.

ART. 5
Lucrarile cu caracter informativ necesare desfasurarii activitatii Agentiei de Restructurare vor fi realizate de catre Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor.

ART. 6
Pentru realizarea procesului de restructurare a societatilor comerciale selectate se vor utiliza urmatoarele surse de finantare:
- fonduri alocate din bugetul Fondului Proprietatii de Stat, constituite cu aceasta destinatie, potrivit legii;
- credite externe pentru restructurare garantate de Guvern;
- fonduri primite in cadrul asistentei financiare externe, pentru restructurare;
- credite acordate de banci cu garantia statului, date de Ministerul Finantelor pe baza studiilor de fezabilitate elaborate de societatile comerciale selectate.

ART. 7
Pe baza prezentei hotariri, societatile comerciale prevazute in anexa nr. 1 la Hotarirea Guvernului nr. 301/1993 trec in programul de restructurare al Directiei de restructurare selectiva din cadrul Fondului Proprietatii de Stat.

ART. 8
Directia de restructurare selectiva are un buget distinct, separat de cel al Fondului Proprietatii de Stat si cont propriu.

ART. 9
Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Restructurare se elaboreaza si se supune aprobarii Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Ministerului Finantelor si Fondului Proprietatii de Stat in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotariri.

ART. 10
Articolul 4 si anexa nr. 3 la Hotarirea Guvernului nr. 515/1993, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

ART. 11
Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Fondul Proprietatii de Stat vor lua masurile necesare pentru aplicarea prezentei hotariri.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU ANEXA 0 AGENTIA DE RESTRUCTURARE - PRESEDINTE - VICEPRESEDINTE - Directia de metodologie si sinteza - Directia de elaborare a programelor de restructurare - Directia de analiza, diagnostic, evaluarea surselor de finantare si asistenta tehnica externa - Directia corelari financiare si relatii publice


Joi, 20 ianuarie 2022, 14:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.