HOTĂRÂRE nr.1.080 din 15 septembrie 2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finanțarea consultanței juridice și financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat "Esplanada", precum și pentru cofinanțarea asistenței tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finanțelor Publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 853/21 sep. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 992,50 mii lei (RON), la capitolul 68.01 "Transporturi și comunicații", titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea consultanței juridice și financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat "Esplanada", precum și pentru cofinanțarea asistenței tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregește Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice
și amenajarea teritoriului,
László Borbély

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.080.


Luni, 19 aprilie 2021, 02:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.