HOTĂRÂRE nr.1.122 din 22 septembrie 2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
Textul actului publicat în M.Of. nr. 886/4 oct. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 7.498,7 mii lei, din care: la capitolul "Apărare națională" 7.459,2 mii lei (pentru rambursări de credite externe, 3.667,7 mii lei și pentru plăți de dobânzi și comisioane 3.791,5 mii lei), iar la capitolul "Sănătate" 39,5 mii lei pentru plăți de dobânzi și comisioane.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2005.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naționale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naționale,
Marius Bălu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 22 septembrie 2005.
Nr. 1.122.


Luni, 19 aprilie 2021, 02:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.