ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.175 din 8 decembrie 2005
pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1131/14 dec. 2005

Urgența acestui act normativ este determinată de faptul că, în anul 2006, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate nu poate asigura resursele financiare necesare,
având în vedere nivelul ridicat al sumelor destinate aplicării prevederilor unor acte normative care acordă gratuități unor categorii de beneficiari, iar proiectul de buget a fost deja supus Parlamentului spre adoptare.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - La articolul 38 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.578 din 30 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"h) medicii în activitate sau pensionari, precum și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora beneficiază în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările sociale de sănătate."

Art. II. - La articolul 44 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.578 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"i) asistenții medicali și moașele în activitate sau pensionari, precum și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora beneficiază în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările sociale de sănătate."

Art. III. - La articolul 37 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.582 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"h) medicii dentiști în activitate sau pensionari, precum și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora beneficiază în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările sociale de sănătate."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 8 decembrie 2005.
Nr. 175.


Vineri, 23 octombrie 2020, 12:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.