ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.193 din 22 decembrie 2005
pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1179/28 dec. 2005

Pericolul pe care îl reprezintă pentru sănătatea populației umane și pentru sănătatea speciilor de interes vânătoresc răspândirea unor virusuri, răspândire favorizată de imposibilitatea de a recolta exemplare de pe suprafața parcurilor naturale și rezervațiilor științifice cu protecție totală, și posibilitatea ca unele exemplare care habitează în teritoriul parcurilor naturale să provoace pagube speciilor valoroase de interes vânătoresc sau culturilor agricole reprezintă o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, condiție ce impune adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Articolul 36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.328 din 17 mai 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera g) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"g) vânătoarea în zonele de conservare specială de pe teritoriul parcurilor naturale".

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Prin zonă de conservare specială, în sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g), se înțelege zona stabilită și delimitată ca atare prin acțiunea de zonare a parcurilor naturale."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.
Nr. 193.


Luni, 03 octombrie 2022, 17:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.