LEGE nr.79 din 20 iulie 1992
cu privire la constituirea și utilizarea fondului special din sumele încasate din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 178/28 iul. 1992

LEGE Nr. 79 din 20 iulie 1992 cu privire la constituirea si utilizarea fondului special din sumele incasate din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 28 iulie 1992 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Se constituie "Fondul special" din sumele incasate din vinzarea, catre populatie, a locuintelor construite din fondurile statului, in suma de 57,6 miliarde lei.
Veniturile fondului special constituit potrivit alin. 1 reprezinta incasarile integrale obtinute in perioada 1 ianuarie - 31 august 1991, precum si 50% din incasarile obtinute in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1991 din vinzarea catre populatie, in conditiile legii, a locuintelor construite din fondurile statului.
Incepind cu data de 1 septembrie 1991, pina la 31 decembrie 1992, 50% din incasarile obtinute din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului se cuvin bugetului de stat.

ART. 2
Fondul special, constituit potrivit prevederilor art. 1 alin. 1, se repartizeaza si utilizeaza conform bugetului anexat.

ART. 3
Administrarea fondului special constituit la nivel central se asigura de catre Ministerul Economiei si Finantelor, iar a celor constituite la nivel local , de catre autoritatile publice locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10 /1991 privind finantele publice.

ART. 4
Excedentul fondului special constituit la nivel central, realizat la 31 decembrie 1992, precum si incasarile din rambursarea creditelor acordate populatiei pentru constructii de locuinte din depozitul prevazut la capitolul II lit. B pct. 2.6 din anexa si dobinzile aferente acestor credite vor fi utilizate pentru rambursarea imprumuturilor angajate pentru datoria publica si plata dobinzilor la aceste imprumuturi.
Excedentul rezultat din executia fondurilor constituite din sumele repartizate consiliilor judetene si Primariei municipiului Bucuresti in anul 1991 si sumele reprezentind 50% din incasarile obtinute in anul 1992 din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului ramin la dispozitia autoritatilor publice locale respective pentru a fi utilizate in finantarea cheltuielilor de natura celor prevazute in capitolul II lit. A din anexa.

ART. 5
Incepind cu 1 ianuarie 1993, incasarile ce se vor obtine din vinzarea in conditiile legii a locuintelor construite din fondurile statului se vor face venit la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale in care se afla situate locuintele respective.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR IONEL ROMAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU ANEXA 1 BUGETUL fondului special constituit din sumele incasate din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului -------------------------------------------------------------------------------Venituri Sume Cheltuieli Sume - milioane lei - - milioane lei -------------------------------------------------------------------------------

I. Incasari totale la fondul 57.649,9 II. Cheltuieli totale 56.630,1 special constituit din vinzarea din fondul special locuintelor construite din constituit din vinzarea fondurile statului locuintelor construite din fondurile statului din care: din care:

A. Sume repartizate la dispozi- 31.353,9 A. Cheltuieli din sumele 30.340,9 tia consiliilor judetene si a repartizate la dispozitia Primariei municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si a reprezentind 50% din incasarile Primariei municipiului obtinute din vinzarea locuintelor Bucuresti in anul 1991 din acestea, pentru:

1.constructii de locuinte, 17.154,3 lucrari edilitar-gospodaresti aferente locuintelor, precum si lucrari privind expertizarea si consolidarea locuintelor din fondurile statului afectate de seisme
2.investitii pentru activi- 9.237,3 tatea de gospodarie comunala, vizind alimentari cu apa, statii de epurare a apelor si alte lucrari edilitar-gospodaresti
3.investitii pentru tran- 2.459,3 sportul urban de calatori
4.sume repartizate de con- 1.350,0 siliile judetene si Primaria municipiului Bucuresti la fondul constituit pentru inlaturarea efectelor inundatiilor din anul 1991 in judetele Bacau, Neamt si Suceava
5.sume repartizate de con- 140,0 siliile judetene si Primaria municipiului Bucuresti pentru inlaturarea efectelor cutremurului din decembrie 1991 in judetul Timis Disponibil care se repor- 1,013,0 teaza in anul 1992

B. Sume repartizate la fondul 26.296,0 B. Cheltuieli din sumele 26.289,2 special constituit la nivel repartizate la fondul concentral, repartizat 50% din stituit la nivel central incasarile obtinute in perioada 1 ianuarie - 31 august 1991 din acestea, pentru:

1.plati efectuate potri- 9.479,2 vit prevederilor Legii nr.
7/1992 pentru investitii nedecontate de la buget in anul 1990
2. cheltuieli cu caracter 16.810,0 de urgenta, care se inscriu in cadrul programului vizind restructurarea economiei nationale din care:

2.1. finantarea investi- 3.800,0 tiilor la obiectivul "Port Constanta Sud - Zona libera", pentru a asigura continuarea si terminarea celui de-al doilea mol, din care:

2.000,0 milioane lei pentru rambursarea creditului bancar acordat, cu garantia statului, Administratiei Portului Constanta - R.A.

2.2. finantarea investitiilor 2,600,0 la obiectivul "Metrou" Bucuresti, pentru a asigura continuarea lucrarilor la magistrala 4 de metrou, din care:

1.400,0 milioane lei pentru rambursarea creditului bancar acordat, cu garantia statului, Societatii Comerciale "Metrou"- S.A.
Bucuresti
2.3. finantarea investitiilor 3.100,0 altor cheltuieli la Regia Autonoma "Metrorex"- Bucuresti in vederea crearii conditiilor de siguranta in circulatia cu metroul
2.4. finantarea continuarii 1.500,0 obiectivului de investitii "Electrificarea liniei de cale ferata Suceava - Ilva Mica - Beclean pe Somes"
2.5. finantarea partiala a lu- 600,0 crarilor necesare opririi alunecarilor de teren pe caile de comunicatii de pe Valea Oltului, zona BrezoiCiineni - la km 226 + 800 227 + 350 D.N. 7 si la km 341 + 580 - 341 + 830 pe calea ferata Rimnicu Vilcea - Sibiu
2.6. constituirea unui depozit 5.000,0 la Casa de Economii si Consemnatiuni in vederea creditarii constructiilor de locuinte
2.7. achizitionarea de utilaje 210,0 in vederea retehnologizarii imprimeriilor prin care se realizeaza productia de carte scolara Disponibil la finele anului 1992 6,8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Luni, 24 ianuarie 2022, 19:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.