HOTĂRÂRE nr.201 din 3 martie 1990
pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea și desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative
Textul actului publicat în M.Of. nr. 33 - 34/8 mar. 1990

HOTARIRE Nr. 201 din 3 martie 1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 33-34 din 8 martie 1990 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se aproba normele din anexele nr. 1-12 pentru aplicarea Decretului-lege nr.
54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative.

ART. 2
Ministerul Economiei Nationale, Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala pentru Industria Mica si Servicii, primariile judetene si a municipiului Bucuresti isi vor organiza activitatea astfel incit sa asigure solutionarea operativa a problemelor ridicate de organizarea si desfasurarea activitatilor economice pe baza liberei initiative si exercitarea controlului si indrumarii acestora.
Primariile judetene si a muncipiului Bucuresti vor inventaria toate spatiile pe care le detin in vederea disponibilizarii lor pentru organizarea activitatilor prevazute de Decretul-lege nr.54/1990, in functie de eficienta exploatarii acestora si de posibilitatile de restructurare, prin comasare, a unor activitati. De asemenea, in procesul de profilare a spatiilor noi construite vor fi asigurate prioritar solicitarile de spatii pentru organizarea activitatilor economice pe baza liberei initiative.

ART. 3
Ministerul Finantelor impreuna cu primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor promova un proiect de decret-lege privind diferentierea chiriilor in raport de vadul comercial.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN CUPRINSUL ANEXELOR Anexa nr. 1: - Categorii de activitati pentru care nu se pot organiza prin libera initiativa intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale si activitati independente ale unor persoane fizice - Categorii orientative de activitati pentru care se pot organiza intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale si activitati independente ale unor persoane fizice Anexa nr. 2: - Norme privind deschiderea si functionarea conturilor in lei - Norme privind deschiderea si functionarea conturilor in valuta - Norme privind acordarea si rambursarea creditelor - Norme privind conditiile in care pot fi desfasurate servicii de comert exterior pe baza liberei initiative - Conditiile in care se pot primi finantari din strainatate Anexa nr. 3: - Norme pentru aplicarea prevederilor din domeniul preturilor si tarifelor cuprinse in Decretul-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative Anexa nr. 4: - Asigurarea cu materii prime, materiale, combustibili si energie a activitatilor economice pe baza liberei initiative, in conformitate cu profilul de activitate autorizat Anexa nr. 5: - Norme metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii activitatilor economice pe baza liberei initiative - Bugetul de venituri si cheltuieli - Executia bugetului de venituri si cheltuieli - Bilant Anexa nr. 6: - Plan de conturi pentru activitatile economice organizate pe baza liberei initiative de tip intreprinderi mici si asociatii cu scop lucrativ - Metodologie Anexa nr. 7: - Contract de asociere - Anexa la contractul de asociere Anexa nr. 8: - Metodologia de atestare pentru persoane fizice Anexa nr. 9: - Model de cerere pentru autorizatie - Model de autorizatie - Lista acordurilor si avizelor necesare obtinerii autorizatiei de functionare Anexa nr. 10: - Model de cerere pentru acord C.N.I.M.S.
- Acord C.N.I.M.S.
- Lista avizelor necesare obtinerii acordului C.N.I.M.S.
Anexa nr. 11: - Impozitarea activitatilor economice pe baza liberei initiative - Tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor intreprinderilor mici si ale asociatiilor cu scop lucrativ - Tabelul cotelor de impozit pentru impunerea veniturilor persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta si a cistigurilor asociatiilor familiale Anexa nr. 12: - Instructiuni pentru eliberarea acordului C.N.I.M.S. si autorizatiei - Instructiuni privind completarea registrului de evidenta a activitatilor economice organizate pe baza liberei initiative.
ANEXA 1 CATEGORII DE ACTIVITATI pentru care nu se pot organiza prin libera initiativa intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale si activitati independente ale unor persoane fizice
1. Fabricarea si comercializarea de produse explozibile si toxice.

2. Fabricarea si comercializarea de droguri si narcotice.

3. Fabricarea si comercializarea de otravuri.

4. Fabricarea si comercializarea de instalatii si echipamente nucleare si produse radioactive.

5. Fabricarea si comercializarea de echipament militar.

6. Fabricarea, comercializarea de munitii si armament si repararea de armament.

7. Producerea si comercializarea de materiale pornografice.

8. Infiintarea de case de toleranta.

9. Activitati de comert cu inamicul.

10. Remedii secrete (vrajitorie, ghicitori).

11. Prelucrarea tutunului.

12. Practicarea jocurilor de noroc de orice fel.

13. Extractia si prelucrarea titeiului si gazelor naturale.

14. Prospectarea, extractia carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, nemetalifere, a sarii si a minereurilor de metale rare, pietrelor semipretioase.

15. Fabricarea spirtului.

16. Comertul cu scop de contrabanda si speculativ.

17. Imprimarea hartilor.
CATEGORII ORIENTATIVE DE ACTIVITATI pentru care se pot organiza intreprinderi mici, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale si activitati independente ale unor persoane fizice

I. In domeniul productiei si (sau) comercializarii --------------------------------------------------
1. Articole de menaj si uz casnic.

2. Articole de uz gospodaresc si agricol.

3. Mobilier.

4. Artizanat.

5. Bijuterii si gablonzuri.

6. Tesaturi, confectii, tricotaje, incaltaminte, marochinarie, galanterie, pasmanterie si mercerie.

7. Articole de sport si camping.

8. Articole culturale, ceasuri, articole foto.

9. Produse chimice.

10. Articole electrice si electronice.

11. Articole electrotehnice si electrocasnice.

12. Papetarie.

13. Materiale de constructii.

14. Articole metalice de constructii, instalatii, incalzire, apa, canal si sanitare.

15. Medicamente, produse farmaceutice si cosmetice.

16. Jucarii.

17. Masini, echipamente, instalatii, subansamble si piese de schimb.

18. Ambalaje.

19. Produse alimentare.

20. Furnituri.

21. Produse agricole si zootehnice, apicultura, sericicultura, horticultura si pomicultura.

22. Produse auto-moto-velo, carute, caretaserie.
II. Servicii ------------
1. Confectionare sau prelucrarea de bunuri si produse de orice fel pe baza de comenzi individuale ale populatiei.

2. Repararea, reconditionarea si intretinerea bunurilor de folosinta indelungata, intimplatoare si curenta.

3. Spalat, vopsit si curatat chimic.

4. Efectuarea de servicii casnice si gospodaresti la domiciliul cetatenilor.

5. Activitati de service auto, calculatoare, telex, dactilografiere etc.

6. Reparatia si intretinerea de ascensoare de persoane si marfuri.

7. Repararea, intretinerea si realizarea unor obiective de constructii civile si industriale, drumuri si poduri.

8. Efectuarea unor lucrari si servicii de gospodarie comunala si locativa.

9. Servicii foto, film, imprimari video si audio.

10. Dactilografiere, multiplicare, tipografie si editare.

11. Legatorie de carte si cartonaje, restaurare de manuscrise, tiparituri si tablouri.

12. Servicii personale de frizerie, coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, gimnastica de intretinere.

13. Servicii de proiectare, documentatii, asistenta tehnico-economica.

14. Activitati de consulting, ingineering, efectuarea de studii, experimentari, analize de laborator si informatica.

15. Servicii medico-sanitare.

16. Servicii de intermediere, comisionari, consignatie.

17. Servicii pentru publicitate si organizarea de expozitii.

18. Servicii de educatie si invatamint.

19. Servicii de informare, documentare, traduceri, interpreti.

20. Organizare si servicii de spectacole, turism si sport.

21. Servicii in domeniul turismului (minihoteluri, restaurante, baruri, discoteci, activitati de agrement).

22. Servicii de informare, documentare, traduceri, interpreti, ghizi, organizare de spectacole si turism.

23. Scoli de conducere auto, initiere in domeniul culturii, artei si sportului.

24. Servicii pentru transport persoane si marfuri.

25. Servicii de inchirieri.

26. Reparatii si acordari instrumente muzicale.

27. Servicii de asistenta, efectuarea de lucrari agricole si zooveterinare.

28. Activitati distractive si de divertisment, procesiuni religioase, reuniuni, formatii de muzicanti etc.

29. Reparat si confectionat bijuterii, inclusiv din metale pretioase, ceasornicarie etc.

30. Servicii de alimentatie publica.

31. Servicii de comert exterior (birouri comerciale, agentii de intermediere, birouri de consulting, operatiuni de import-export).
NOTA:
In desfasurarea tuturor categoriilor de activitati de mai sus, persoanele autorizate au obligatia respectarii reglementarilor in vigoare privind incadrarea in standarde si norme de calitate, normelor igienico-sanitare, de protectia muncii si paza contra incendiilor, pastrare a calitatii mediului inconjurator si a normelor privind drepturile de proprietate industriala.
ANEXA 2 NORME privind deschiderea si functionarea conturilor in lei
1. Intreprinderile mici, inregistrate ca persoane juridice, isi deschid la unitatile Bancii Nationale, Bancii pentru Agricultura si Industrie Alimentara sau la Banca de Investitii, in functie de optiunea clientului, conturi de disponibilitati in lei, in care isi vor pastra fondurile proprii si prin care vor efectua operatiuni de incasari si plati, in conditiile prezentelor norme.
Intreprinderile mici pot deschide conturi in lei numai la o singura banca.

2. In vederea deschiderii conturilor in lei, intreprinderile mici prezinta bancii urmatoarele documente:
- cerere de deschidere a contului, conform modelului;
- copie legalizata dupa autorizatia de constituire eliberata conform art. 28 din Decretul-lege nr.54/1990;
- copie legalizata dupa dovada de inregistrare la administratia financiara judeteana sau a municipiului Bucuresti;
- fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor desemnate de intreprinzatori a dispune efectuarea de operatiuni in conturile deschise la banca, precum si amprenta stampilei. Fisa se certifica in mod obligatoriu de toate persoanele prevazute in autorizatia de constituire.

3. Prin conturile deschise la banca, intreprinderilor mici li se pot efectua urmatoarele operatiuni de incasari si plati:
- incasari provenind din sumele depuse in numerar de catre reprezentantii intreprinderii sub forma de capital;
- incasari provenind din livrari de marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii catre alte unitati cu conturi deschise la unitatile bancare , la C.E.C. si la cooperativele de credit;
- incasari in numerar provenite din vinzarea pe piata a unor produse, precum si din executari de lucrari si prestari de servicii;
- incasari reprezentind contravaloarea in lei a 50% din valuta obtinuta din activitatea de export;
- incasari din dobinzi bonificate de banci, la disponibilitatile din conturile deschise la acestea;
- alte incasari prin virament sau in numerar;
- plati prin virament sau eliberari de numerar pentru aprovizionari cu materii prime si materiale, procurarea de masini, utilaje si instalatii, piese de schimb, scule si accesorii necesare desfasurarii activitatii etc.;
- plati prin virament sau eliberari de numerar pentru alte cheltuieli de productie si administrativ-gospodaresti (energie electrica, termica, combustibil , posta, telefon, transport), impozite, prime de asigurare etc.;
- plati pentru restituirea creditelor primite si a dobinzilor aferente;
- plati in numerar pentru salarii si alte drepturi de personal;
- plati pentru constituirea de depozite in vederea eliberarii de carnete de cecuri cu limita de suma si deschidere de acreditive;
- alte plati prin virament sau in numerar.

4. Platile prin virament si in numerar la intreprinderile mici se efectueaza numai in limita disponibilitatilor din cont si a acreditivelor deschise. Nu se primesc si nu se pastreaza la banca documente de decontare in cazul in care nu exista disponibilitati in cont.

5. Intreprinderile mici depun incasarile realizate in numerar direct sau prin posta, in conturile deschise la banca.
Acestea pot pastra in caseriile proprii sume de bani pentru nevoile curente in limitele stabilite de unitatile bancilor cu acordul intreprinderilor mici.

6. Toate platile din conturi prin virament, precum si ridicarile de numerar de la banca, se pot face numai din initiativa si dispozitia scrisa a persoanelor autorizate sa dispuna de cont, prin dispozitie de plata sau cecuri in numerar.
Bancile pot efectua plati din conturi fara acordul titularilor numai pe baza de hotarire judecatoreasca ramasa definitiva sau alt titlu executoriu prevazut de lege.

7. In vederea efectuarii platilor prin virament, intreprinderile mici pot solicita utilizarea carnetelor de cecuri cu limita de suma si pot deschide acreditive.

8. Pentru operatiunile de plati din conturile de disponibilitati in lei, deschise in conditiile prezentelor norme, se percepe un comision de 5 lei pentru fiecare operatiune. Calculul comisionului se va face trimestrial, la data calcularii dobinzilor, asupra numarului de operatiuni inregistrate in debitul contului de disponibilitati in lei, carnete de cecuri cu limita de suma, acreditive deschise sau pentru platile efectuate direct din contul de imprumut.

9. Bancile elibereaza titularilor extrase pentru operatiunile inregistrate in conturile acestora.

10. Titularii de cont poarta intreaga raspundere pentru intocmirea corecta a documentelor si realitatea datelor inscrise in acestea.
De asemenea, titularii comunica in scris unitatii bancii sumele inregistrate gresit in debitul sau creditul contului sau in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data ridicarii extrasului de cont (exclusiv ziua ridicarii) sau de la data expedierii prin posta (exclusiv data expedierii).
Pentru eventualele erori in eliberarea de mijloace banesti sau inregistrari in conturile in lei ale clientilor, banca raspunde numai pina la limita sumei eronat eliberate sau inregistrate, precum si de plata penalitatilor ce se varsa la bugetul de stat suportate de client, in cazurile prevazute de lege, daca nu se dovedeste ca erorile respective s-au produs din culpa clientilor.
Raspunderea bancii inceteaza daca nu este sesizata cu reclamatie pina la expirarea termenului stabilit mai sus.

11. Bancile asigura secretul operatiunilor efectuate in conturile titularilor.

12. Asociatiile cu scop lucrativ, asociatiile familiale si persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente pot deschide conturi la banca prin care sa efectueze operatiunile de incasari si plati in conditiile prevazute de pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.

13. Intreprinderile mici, asociatiile cu scop lucrativ, asociatiile familiale, precum si persoanele fizice care desfasoara activitate in mod independent, care solicita credite pentru investitii proprii, isi deschid conturi distincte la banci, in care isi vor pastra resursele proprii pentru realizarea investitiilor respective.
Din disponibilitatile existente si din creditele aprobate se efectueaza plati pentru: amenajari si transformari de constructii existente, realizarea de noi spatii construite, utilitati, retele, procurari de masini, utilaje si instalatii tehnologice, mijloace de transport, alte dotari, proiecte, asistenta tehnica etc.

14. Conturile deschise la banca se inchid la solicitarea scrisa a titularului contului sau din oficiu, de catre banca, atunci cind titularul contului nu respecta obligatiile decurgind din aplicarea prezentelor norme.
CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI (Model) Catre Banca.....................
.....................
Subsemnatii.................................. in calitate de reprezentanti ai............................................................................
in conformitate cu Normele de aplicare a prevederilor Decretului-lege nr.54/ 1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, publicate in Monitorul Oficial nr. 33-34 din 8 martie 1990, va rugam a aproba deschiderea unui cont de disponibilitati.
In acest scop depunem:
- copie legalizata dupa autorizatia de constituire emisa conform art. 28 din Decretul-lege nr.54/1990;
- copie legalizata dupa dovada de inregistrare la administratia financiara judeteana sau a municipiului Bucuresti;
- fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor imputernicite sa dispuna efectuarea de operatiuni prin cont.
Documentele ce se depun la banca vor fi semnate cu *)................ din semnaturile prevazute in fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor imputernicite sa dispuna efectuarea de operatiuni prin cont.
Solicitam ca extrasul de cont sa fie **)..................................
In cazul remiterii prin posta a extrasului ne angajam sa suportam cheltuielile de remitere.
Am luat cunostinta de conditiile in care se vor efectua operatiunile in cont si le vom respecta intocmai.
Semnaturile ***)...................
...................

L.S....................
Se aproba Verificat indeplinirea conditiilor DIRECTORUL pentru deschiderea contului si unitatii bancare propunem a se aproba cererea.
Cod cont..................
Sef serviciu contabilitate al bancii .....................................
Data............... Data....................
-----------------------------*) Se va trece numarul de semnaturi cu care se vor prezenta documentele la banca.
**) Se vor preciza modalitatea de remitere a extrasului de cont (prin inminare la ghiseu sau expediere prin posta), precum si termenele la care se solicita aceasta.
***) Va fi semnata cu acelasi numar de semnaturi cu care este prevazut in prezenta sa se depuna documentele la banca.
NORME privind deschiderea si functionarea conturilor in valuta pe numele intreprinderilor mici care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative si conditiile in care pot primi finantari din strainatate, in valuta sau in lei

CAP. 1

Deschiderea si functionarea conturilor
1. Intreprinderile mici care au personalitate juridica, potrivit legii, isi pot deschide conturi in valuta numai la Banca Romana de Comert Exterior.
Deschiderea conturilor in valuta se face la cererea intreprinderii, prezentindu-se bancii urmatoarea documentatie:
- autorizatia de constituire a intreprinderii mici, emisa de primaria judeteana sau a municipiului Bucuresti, in copie legalizata;
- copie legalizata dupa dovada de inregistrare la administratia financiara judeteana sau a municipiului Bucuresti;
- scrisoarea de deschidere a contului, in care intreprinderea va indica numele persoanelor imputernicite sa dispuna plati din conturi sau alte operatiuni, precum si conditiile in care aceste operatiuni pot fi efectuate (conform modelului 1).
Platile din cont vor fi efectuate cu semnatura unei singure persoane sau a doua persoane, cu sau fara limita de suma, dupa cum va dispune intreprinderea mica;
- specimenele de semnaturi ale persoanelor autorizate, pe un formular tip (conform modelului 2).

2. Conturile in valuta se pot deschide intreprinderilor mici intr-una din valutele solicitate de acestea astfel:
- in lira sterlina, dolarul australian, silingul austriac, francul belgian, dolarul canadian, coroana daneza, francul elvetian, francul francez, marca finlandeza, marca R.F.G., lira italiana, yenul japonez, francul Luxemburg, coroana norvegiana, guldenul olandez, dolarul S.U.A., coroana suedeza, peseta spaniola.
Conturile in valuta se alimenteaza cu sume reprezentind 50% din incasarile din export ale intreprinderilor, restul de 50% decontindu-se de banca, in lei, la cursul in vigoare la data incasarii valutei.
Disponibilitatile din conturile de mai sus pot fi folosite pentru orice plati in strainatate, potrivit obiectului de activitate al intreprinderii, in orice moneda, precum si pentru orice fel de plati in valuta si in lei in tara.

3. Operatiunile solicitate a fi efectuate in alte valute decit cea de cont se vor efectua la cursul stabilit de Banca Romana de Comert Exterior.

4. La cererea intreprinderilor mici, Banca Romana de Comert Exterior poate primi sume in depozit in conditiile convenite de comun acord.

5. Intreprinderile mici pot deschide conturi si in alte valute cotate de Banca Nationala.
Disponibilitatile din aceste conturi pot fi folosite pentru plati in strainatate, in moneda straina in care sint exprimate disponibilitatile pe baza contractelor incheiate in acest sens, precum si pentru orice plati in lei in tara, in masura in care Banca Romana de Comert Exterior cumpara asemenea valute.

6. Conturile pot fi alimentate si cu sumele in valuta primite din strainatate sub forma de finantare la infiintare sau in cursul desfasurarii activitatii acestora.

7. Alimentarea conturilor in valuta se face fara a se percepe comision bancar.

8. Decontarea in valuta a incasarilor din export se face de compartimentele specializate din Banca Romana de Comert Exterior, cu care ocazie se vireaza in contul in lei al intreprinderii deschis la Banca Nationala a Romaniei, Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara, Banca de Investitii, dupa caz, si cota de 50% in lei, la cursul zilei afisat de Banca Nationala a Romaniei.

CAP. 2

Efectuarea platilor din conturile in valuta
9. Platile din cont se efectueaza pe baza dispozitiei conducatorului intreprinderii sau a persoanelor imputernicite in acest scop de conducerea intreprinderii. Plata importurilor se face in baza autorizatiei Ministerului Comertului Exterior.

10. Platile din conturi se efectueaza prin imputernicitii intreprinderilor si numai in limita disponibilului existent in cont.

11. Intreprinderile mici, titulare de conturi, pot, de asemenea, solicita bancii ca sumele in valuta aflate in conturi sa fie schimbate in lei, la cursul zilei.
Schimbul in lei al altor valute se va efectua numai la optiunea Bancii Romane de Comert Exterior.

12. Pentru toate operatiunile din conturile in valuta si in lei se percepe un comision bancar conform tarifelor in vigoare practicate de Banca Romana de Comert Exterior.
Pentru operatiunile privind decontarile prin garantii bancare, acreditive si incassouri se vor aplica tarifele de comision ale Bancii Romane de Comert Exterior.

CAP. 3

Inchiderea conturilor
13. Conturile in valuta ale intreprinderilor mici se pot inchide in urmatoarele cazuri:
- la solicitarea scrisa a titularului contului;
- la incetarea activitatii.

CAP. 4

Alte dispozitii
14. Pentru disponibilitatile din conturile in valuta se acorda dobinda in valuta in conditiile stabilite de Banca Nationala si Banca Romana de Comert Exterior, tinind seama de natura si felul monedei, de durata de pastrare a disponibilitatilor valutare, precum si de nivelul dobinzilor practicate pe piata internationala.
Dobinzile care se platesc de banca, in functie de natura si felul valutei, se comunica titularilor de conturi la deschiderea conturilor si cu prilejul fiecarei modificari a nivelului dobinzii.
Disponibilitatile aflate in conturi si dobinzile aferente nu sint supuse prescriptiei extinctive.

15. Indisponibilizarea (blocarea) disponibilitatilor din conturi se poate face numai in baza unei ordonante date de organele de urmarire penala sau de organele judecatoresti, banca putind efectua plati din conturi fara acordul titularilor pe baza de hotarire judecatoreasca ramasa definitiva sau alt titlu executoriu prevazut de lege.

16. Intreprinderile mici, in activitatea de incasari si plati pentru operatiuni de comert exterior, vor aplica conditiile de lucru ale Bancii Romane de Comert Exterior privind efectuarea decontarilor comerciale cu strainatatea, primirea si eliberarea garantiilor bancare.
Pentru buna desfasurare a operatiunilor bancare, Banca Romana de Comert Exterior va asigura intreprinderilor mici asistenta de specialitate necesara.

17. Intreprinderile mici sint obligate sa prezinte bilantul contabil si alte documente ori de cite ori solicita Banca Romana de Comert Exterior, respectiv pentru acordarea de credite, emiterea de garantii, deschiderea de acreditive etc .
CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI (Model 1) Catre Banca Romana de Comert Exterior Subsemnatii...............................................................
...............................................................................
in calitate de reprezentanti ai...............................................
...............................................................................
in conformitate cu Normele de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative va rugam a aproba deschiderea unui cont de disponibilitati in valuta.........
...............................................................................
(se va indica valuta in care titularul doreste sa aiba contul deschis).
In acest scop depunem:
- copie legalizata dupa autorizatia de constituire emisa conform art. 28 din Decretul-lege nr.54/1990;
- copie legalizata dupa dovada de inregistrare la administratia financiara judeteana sau a municipiului Bucuresti;
- copie legalizata dupa autorizarea Ministerului Comertului Exterior pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior, eliberata conform art. 15 din Decretul-lege nr.54/1990;
- fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor imputernicite sa dispuna efectuarea de operatiuni prin cont.
Documentele ce se depun la Banca Romana de Comert Exterior vor fi semnate cu *).........................................................................
Solicitam ca extrasul de cont sa fie **)..................................
In cazul remiterii prin posta a extrasului ne angajam sa suportam cheltuielile de remitere.
Am luat cunostinta de conditiile in care se vor efectua operatiunile in cont si le vom respecta intocmai.
Semnaturile ***).................
.................
.................

L.S..................
Se aproba Verificat indeplinirea conditiilor pentru DIRECTOR deschiderea contului si propun a se aproba cererea.
Cod cont.........................
SEF SERVICIU Data.............. Data.............................
------------------------------------*) Se va trece numarul de semnaturi cu care se vor prezenta documentele la banca.
**) Se vor preciza modalitatea de remitere a extrasului de cont (prin inminare la ghiseu sau expediere prin posta), precum si termenele la care se solicita aceasta.
***) Va fi semnata cu acelasi numar de semnaturi cu care este prevazut in prezenta sa se depuna documentele la B.R.C.E.
(Model 2) ------------------------------------------------------------------------------.................................... Nr. conturilor (titularul conturilor) ...........................................................................
...........................................................................
(adresa) (nr. telefon).......................................
...........................................................................
...........................................................................
.................................... Aprobat, .................................... Data................. 19......
Catre Banca Romana de Comert Exterior Semnatura................
------------------------------------------------------------------------------Va comunicam specimenele de semnaturi ale persoanelor autorizate sa dispuna de conturi, impreuna cu amprenta stampilei, valabile de la data de............
Prezentul formular intocmeste specimenele din formularul depus la data de..
........................
Semnaturile:
------------------------------------------------------------------------------Amprenta stampilei (titularul conturilor) ------------------------------------------------------------------------------Nr. Numele si prenumele Functia Prima sau a doua Specimenul de crt. semnatura semnatura ------------------------------------------------------------------------------.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
------------------------------------------------------------------------------NORME privind acordarea si rambursarea creditelor
1. Potrivit art. 8 din Decretul-lege nr.54/1990 intreprinderile mici, asociatiile cu scop lucrativ, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitate independenta pot primi credite de la banci pe baza de garantii asiguratorii, in completarea resurselor proprii, pentru realizarea activitatilor prevazute in autorizatia de constituire.

2. Suma creditului se stabileste la cererea scrisa a solicitantului, pe baza de negociere intre unitatea bancara si acesta, in functie de volumul de activitate si rentabilitatea acesteia, de resursele proprii, garantiile prezentate, astfel incit sa se asigure rambursarea la scadenta a creditului.

3. Cu ocazia negocierii creditelor solicitate de intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, bancile analizeaza bilanturile si situatia patrimoniala la zi, iar la asociatiile familiale si la persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente se analizeaza situatia patrimoniala.
In situatiile in care se solicita credite bancare la inceperea activitatii, negocierea creditelor se face pe baza datelor si documentelor prezentate de solicitanti referitoare la activitatile ce urmeaza a le desfasura, a surselor proprii cu care participa la finantarea acestor activitati, a garantiilor asiguratorii sau a altor elemente de analiza. La solicitarea de credite pentru investitii se va prezenta documentatia tehnico-economica a investitiei.
La negocierea creditelor pentru realizarea unor obiective de investitii, bancile expertizeaza solicitarile beneficiarilor, in vederea asigurarii oportunitatii si rentabilitatii activitatii, stabilirii nivelului resurselor proprii de participare la finantare si asigurarii garantiilor de rambursare a creditelor la termenele stabilite.
Rezultatele negocierilor se vor prezenta de compartimentul de credit consiliului de administratie al unitatii bancare, care va decide. In cazul aprobarii creditelor, banca incheie cu solicitantul un contract de credit, potrivit modelului, care constituie titlu executoriu.

4. Bancile pot acorda credite pentru:
a) desfasurarea activitatii economice prevazute in autorizatie, cu termene de rambursare de cel mult 12 luni de la acordare;
b) transformarea si amenajarea constructiilor proprii sau inchiriate, realizarea de noi spatii construite, procurarea de masini, utilaje, instalatii tehnologice si mijloace de transport, precum si pentru efectuarea unor cheltuieli necesitate de realizarea si punerea in functiune a acestor investitii , creditele respective acordindu-se pe termene de cel mult 5 ani, cu o perioada de gratie *) de pina la 12 luni de la data acordarii.

5. Creditele aprobate se acorda printr-un cont distinct de imprumut, platile urmind a se efectua direct din acest cont, dupa epuizarea resurselor proprii din contul de disponibilitati.

6. Scadentele creditelor, sumele de rambursat si dobinzile aferente se stabilesc de banci, impreuna cu solicitantii, la incheierea contractului de credit si se inscriu in acesta.

7. Bancile nu vor acorda credite pentru activitatile interzise a fi autorizate.

8. Garantiile ce pot fi aduse de solicitantii de credite sint:
a) ipoteca constituita asupra bunurilor imobile personale si ale girantilor, inscrisa la notariatul de stat in a carui raza teritoriala se afla situat imobilul;
b) alte bunuri proprietatea solicitantului si a girantilor, care se vor inscrie in contractul de credit si in registrele speciale de gajuri deschise la primariile din localitatile unde domiciliaza acestia;
c) cesionarea in favoarea bancii pina la concurenta creditului acordat din despagubiri ce se cuvin solicitantului pentru bunurile asigurate la ADAS pe baza asigurarii prin efectul legii si altor asigurari facultative;
d) cesionarea in favoarea bancii a drepturilor banesti pe care beneficiarul creditului le are de primit de la unitatea contractanta, in cazul in care beneficiarul a incheiat contract de livrare cu o unitate de stat sau cooperatista. Un exemplar de pe contractul de livrare, pe baza caruia se acorda credite, se depune la banca, acesta fiind pentru banca titlu executoriu fata de producator si unitatea contractanta.
Cesiunea pentru drepturile de creanta mentionate se comunica, in termen de 15 zile de la semnarea contractului de credit, unitatii contractante sau unitatii ADAS, de catre banca;
e) bunurile ce se cumpara din creditele acordate, indiferent daca garantiile prevazute la lit. a)-d) de mai sus acopera, integral sau partial, suma creditului aprobat. Aceasta garantie se va inscrie obligatoriu, in toate cazurile, in contractul de credit.
Garantiile aduse de solicitantii de credit trebuie sa fie mai mari cu 10-20% decit suma creditului aprobat, inclusiv dobinda.

9. Bancile vor instiinta in scris beneficiarul despre termenul si suma de plata inainte cu 30 de zile de scadenta.
La cererea justificata a debitorului, banca poate, in mod exceptional, sa acorde o prelungire a termenului de rambursare a ratei scadente de maximum 45 de zile.

10. La disponibilitatile clientilor, existente in conturile deschise in lei la banci, precum si la creditele acordate, se vor bonifica si, respectiv, percepe dobinzile stabilite de lege.
Dobinda se calculeaza la acordarea creditului in functie de suma acestuia si de termenele de rambursare stabilite si se incaseaza la fiecare scadenta a creditului. In cazul in care creditele se achita anticipat, dobinda se recalculeaza.

11. In vederea asigurarii rambursarii la termen a creditului, bancile vor supraveghea modul cum se utilizeaza acesta si vor controla situatia economicofinanciara pe baza bilantului si a situatiilor patrimoniale ale beneficiarilor de credite, in care scop acestia sint obligati sa puna la dispozitie datele necesare.
In cazul in care se constata ca nu s-au respectat conditiile stabilite la acordarea creditelor, banca il someaza pe beneficiar si va trece la recuperarea creditului, inclusiv prin executarea garantiilor. Totodata se va sista restul de credit neacordat.
Pentru ratele din credite nerestituite la scadente se calculeaza dobinzi penalizatoare prevazute de lege. Beneficiarii de credite care au rate neachitate la termen nu mai pot primi noi credite pina la achitarea ratelor restante.
--------------------------*) Intervalul de timp in care beneficiarul de credite nu are obligatii de rambursare.
CONTRACT DE CREDIT Incheiat astazi................
Intre Banca............... Sucursala............. cu sediul in..........
--------Filiala str................. nr............ judetul............., denumita in prezentul contract banca, reprezentata prin............ director,.............
sef serviciu (birou) credite si........................ sef serviciu (birou) contabilitate, pe de o parte, si..............................................
(intreprinderea, asociatia cu scop lucrativ, ...............................................................................
asociatia familiala, persoana autorizata sa desfasoare activitate independenta) cu sediul in.................. str............. nr....... judetul..........., reprezentata prin......................, domiciliat in.......................
(numele si prenumele) str................... nr........ judetul............. posesor al buletinului de identitate seria........... nr......... eliberat de......................
la data de................. si prin.................... domiciliat in.......
(numele si prenumele) ............ str................ nr......... judetul........................, posesor al buletinului de identitate seria........... nr........ eliberat de ......................... la data de............ denumiti in contract debitori, a intervenit prezentul contract:

1. Banca acorda debitorului (debitorilor) un credit pe termen de..........
in suma de.............. lei, adica............................... lei, care (cifre) (litere) va fi utilizata numai pentru..................................................
..............................................................................

2. Creditul se acorda astfel:
- integral la data de..........................
- pe masura necesitatilor determinate de efectuarea cheltuielilor.

3. Debitorul (debitorii) se obliga:
- sa foloseasca creditul primit numai in scopul pentru care a fost solicitat si acordat;
- sa restituie bancii creditul primit si sa plateasca dobinda legala la termenele si in sumele de mai jos:
Rate credit Dobinda Termen ------------- --------- ---------------(anul, luna, ziua) ................. lei................ lei --------------------................. lei................ lei --------------------................. lei................ lei --------------------
4. Creditul se poate rambursa si inainte de scadenta, in intregime sau partial, in care caz banca va recalcula dobinzile in mod corespunzator.

5. La creditul primit debitorul plateste o dobinda de.......... % pe an.

6. Debitorul (debitorii) se obliga sa garanteze sumele imprumutate potrivit legii, astfel:
...............................................................................
(se vor inscrie corect garantiile aduse, in ordinea prevazuta la pct. 8 din norme, astfel incit suma acestora sa fie cu 10-20% mai mare decit creditul acordat, inclusiv dobinda).

7. Banca are dreptul sa verifice, pe parcursul utilizarii creditului, respectarea conditiilor in care s-a acordat acesta.
In acest scop debitorul (debitorii) se obliga sa-i puna la dispozitie documentele solicitate (bugetul, bilantul etc.), precum si documentele privind bunurile cumparate din credit sau cele rezultate din activitatea pe care o desfasoara.
De asemenea, banca are dreptul sa verifice existenta faptica a bunurilor depuse in gaj.
Nerespectarea obligatiilor de mai sus atrage dupa sine dreptul bancii de a trece la retragerea in mod corespunzator a creditului inainte de scadenta.
In cazul in care se constata de catre banca nerespectarea de catre debitor (debitori) a conditiilor stabilite in prezentul contract referitoare la utilizarea creditului, acesta (acestia) se obliga sa restituie imediat creditul angajat, inclusiv dobinda.

8. In cazul neachitarii la scadenta a creditului acordat prin prezentul contract si a dobinzilor legale sint raspunzatori solidari cu debitorul (debitorii) si girantii conform prevederilor de la pct. 6 din prezentul contract .

9. Neplata la termen a dobinzilor si creditelor acordate si nerespectate vreuneia din clauzele prevazute in acest contract dau dreptul bancii sa treaca la retragerea imediata a creditului cu dobinzile datorate, inclusiv pe calea executarii silite.
BANCA Debitorul (debitorii) Director...................................................
Sef serviciu (birou) credite...............................
Sef serviciu contabilitate............
Oficiul juridic.......................
Giranti:

1. Numele................ prenumele.................
adresa............................................
Buletin de identitate seria......... nr..........
locul de munca....................................
Semnatura
2. Numele................. prenumele................
adresa............................................
Buletin de identitate seria......... nr..........
locul de munca....................................
Semnatura
3. etc.
NORME privind conditiile in care pot fi desfasurate servicii de comert exterior pe baza liberei initiative

A. In intreprinderile mici, asociatiile cu scop lucrativ si activitatile prestate de persoane fizice in mod independent
1. Potrivit art. 15 din Decretul-lege nr.54/1990, intregit cu art. 21 si 27 , intreprinderile mici, asociatiile cu scop lucrativ si persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta isi pot exporta produsele si serviciile direct sau prin intermediul intreprinderilor de comert exterior, pe baza autorizatiei de export emisa, in conditiile legii, de catre Ministerul Comertului Exterior.

2. Conform art. 8 din decretul-lege, la cererea intreprinderilor mici, asociatiilor cu scop lucrativ si persoanelor fizice, Ministerul Comertului Exterior elibereaza, potrivit legii, autorizatii de import pentru mijloacele necesare constituirii si desfasurarii activitatii acestora, obtinute din strainatate.

3. Potrivit art. 12 din decretul-lege, masinile si instalatiile, sculele, dispozitivele, accesoriile, materiile prime si materialele necesare activitatii intreprinderilor mici, asociatiilor cu scop lucrativ si persoanelor fizice pot fi procurate si din import, cu respectarea reglementarilor in vigoare, pe baza autorizatiei de import eliberate de Ministerul Comertului Exterior.

4. Ministerul Comertului Exterior isi va organiza in mod corespunzator propria activitate in vederea solutionarii operative a cererilor privind eliberarea autorizatiilor de export si import.

B. Activitatea pe baza de libera initiativa in domeniul serviciilor de comert exterior Prevederile Decretului-lege nr.54/1990 pot fi aplicate, corespunzator cu cerintele impuse de etapele restructurarii pe care economia nationala a Romaniei trebuie in mod obiectiv sa le parcurga, si in domeniul serviciilor de comert exterior, dupa cum urmeaza:

1. Organizarea prin libera initiativa a unor forme de tipul celor prevazute in Decretul-lege nr.54/1990 pentru consulting si alte servicii, in scopul acordarii asistentei si sprijinului de specialitate, in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatilor de comert exterior.

2. Organizarea pe baza liberei initiativa de activitati in forme de tipul celor prevazute in Decretul-lege nr.54/1990 avind ca obiect exportul pe baza de comision de produse si servicii ale intreprinderilor mici, asociatiilor cu scop lucrativ, asociatiilor familiale si persoanelor fizice, efectuarea de operatiuni comerciale in zonele libere din porturi, precum si alte operatiuni de comert exterior (export, import, reexport, lohn, tranzit, switch, leasing), in nume si pe cont propriu si/sau in cont strain.

3. Organizarea de activitati pe baza de libera initiativa, in formele prevazute in Decretul-lege nr.54/1990, pentru prestarea serviciilor de comert exterior in domeniul transporturilor si expeditiilor internationale.

4. Organizarea pe baza de libera initiativa a unor activitati de intermediere comerciala, in formele prevazute in Decretul-lege nr.54/1990, avind ca obiect reprezentarea firmelor straine in Romania, potrivit reglementarilor legale.

C. Conditii generale
1. Constituirea formelor de organizare pe baza de libera initiativa, prevazute in capitolul B de mai sus, se autoriza in conditiile art. 28 din Decretul-lege nr.54/1990, pe baza aprobarii date de Comisia Nationala pentru Industrie Mica si Servicii, cu avizul Ministerului Comertului Exterior.

2. Prevederile art. 5 alin. 2 din Decretul-lege nr.54/1990 nu se aplica pentru personalul care presteaza o activitate pe baza de libera initiativa prevazuta in capitolul B din prezentele norme.
CONDITIILE in care se pot primi finantari din strainatate
1. Intreprinderile mici, in baza autorizatiei eliberate, potrivit legii, de catre Ministerul Comertului Exterior, pot obtine din strainatate fonduri in valuta sau lei - proveniti din schimb valutar - necesare constituirii si desfasurarii activitatii.
Sumele primite cu acest titlu se inregistreaza integral in conturile intreprinderii si se utilizeaza potrivit criteriilor stabilite pentru aceste conturi.

2. Banca Romana de Comert Exterior, inregistrind aceste sume in conturi, nu isi asuma sub nici o forma vreun angajament de restituire fata de coordonator, indiferent de titlul sub care au fost primite.

3. Rambursarea creditelor primite in cadrul finantarii se face din disponibilitatile in valuta ramase la dispozitia intreprinderii potrivit art. 17 alin. ultim din Decretul-lege nr.54/1990, precum si in orice alta modalitate stabilita prin contractul de credit.

4. Bancile pot garanta rambursarea creditelor primite din strainatate de intreprinderile mici, pe baze contractuale si in conditiile asiguratorii pretinse de banci.
Pentru rambursarea creditelor in valuta, intreprinderile mici se pot garanta reciproc sau pot prezenta garantii ale unor banci sau firme straine. Acordarea creditelor pe baza unor asemenea garantii constituie decizia si riscul exclusiv al celor ce acorda creditul.
Conditiile concrete ale garantiilor se vor stabili conform uzantelor bancare , de la caz la caz.
ANEXA 3 NORME pentru aplicarea prevederilor din domeniul preturilor si tarifelor cuprinse in Decretul-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative
1. Potrivit prevederilor art. 10, 21, 24 si 27 din Decretul-lege nr.54/1990 , unitatile de stat sau cooperatiste care detin masini, utilaje si instalatii disponibile le pot vinde sau inchiria - pe baza de contract - intreprinderilor mici, asociatiilor cu scop lucrativ, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative, cu respectarea urmatoarelor norme:

1.1. In contractul de vinzare-cumparare:
a) in cazul masinilor, utilajelor si instalatiilor disponibile, se inscrie pretul de invoiala, respectiv cel cu care s-a adjudecat produsul la licitatia organizata conform reglementarilor legale in vigoare, licitatie care porneste de la nivelul valorii de inventar din care s-a scazut contravaloarea uzurii;
b) in cazul masinilor, utilajelor si instalatiilor scoase din functiune in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, se inscrie pretul stabilit prin intelegerea dintre parti, care insa nu va putea fi mai mic decit valoarea reziduala a acestora.

1.2. Inchirierea masinilor, utilajelor si instalatiilor de catre unitatile de stat si cooperatiste se va face la tarife de invoiala care sa se situeze cel putin la nivelul tarifelor ce se aplica pentru unitatile de stat beneficiare.
In cazul in care nu sint stabilite asemenea tarife, inchirierea se va face pe baza de tarife stabilite la intelegerea partilor, determinate pe baza acelorasi criterii care au fost avute in vedere la aprobarea tarifelor in vigoare pentru unitatile de stat.

2. Calculul chiriei pentru suprafetele disponibile in cladiri proprietate de stat, inclusiv pentru terenul aferent, inchiriate de primariile judetene si a municipiului Bucuresti intreprinderilor mici in baza prevederilor art. 9 din Decretul-lege nr.54/1990, se va face pe baza tarifelor de inchiriere legale in vigoare ce se aplica unitatilor de stat.

3. Unitatile de stat si cooperatiste care - in baza art. 11 si 13 din Decretul-lege nr.54/1990 - livreaza materii prime, materiale, piese de schimb, scule si accesorii intreprinderilor mici, asociatiilor cu scop lucrativ, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative inscriu in contracte preturile cu amanuntul legal stabilite.
In cazul in care pentru unele produse nu sint stabilite preturi cu amanuntul , acestea se vor determina direct de unitatea furnizoare, potrivit prevederilor legale.

4. Materiile prime, materialele, combustibilii si energia, alocate prin balante - potrivit prevederilor art. 13 din Decretul-lege nr.54/1990 intreprinderilor, asociatiilor si persoanelor cu activitate economica organizata pe baza liberei initiative, se livreaza la preturile de livrare valabile pentru intreprinderile de stat in situatiile in care aceste materiale sint destinate si utilizate pentru executarea de ansamble, subansamble sau produse ce se livreaza intreprinderilor de stat pe baza de contracte de cooperare la preturi de livrare de stat.
ANEXA 4 Asigurarea cu materii prime, materiale, combustibili si energie a activitatilor economice pe baza liberei initiative, in conformitate cu profilul de activitate autorizat
1. Combustibilii, enegia electrica si energia termica se asigura pe baza contractelor incheiate cu intreprinderile furnizoare de profil (unitatile centralei PECO, intreprinderi de distribuire a energiei electrice, unitati de gospodarie comunala apartinind primariilor).

2. Materiile prime, materialele, piesele, subansamblele se asigura de regula din bazele judetene ale Ministerului Economiei Nationale, pe baza solicitarii producatorilor.
La stabilirea profilului de activitate al intreprinderilor mici se va avea in vedere ca urmatoarele materiale sint deficitare pe economie: aluminiu si aliaje din aluminiu, laminate din aluminiu, inclusiv folie, laminate din plumb, zinc, staniu (cositor), cupru rafinat electrolitic, laminate din cupru, conductori de bobinaj din cupru, sirme laminate si trefilate din cupru, zamac, alama bloc, laminate din alama, sirma din alama, bronz bloc, laminate din bronz, aliaje antifrictiune, aliaje de lipit, metale pretioase, tabla zincata, cauciuc natural, cauciuc sintetic, lacuri si vopsele, plastifianti, polietilena de mare densitate, polietilena de mica densitate, poliuretan, poliamide, teflon, tesaturi din bumbac si tip bumbac, tesaturi din in, cinepa si tip in, cinepa, cherestea de rasinoase, cherestea de fag, cherestea de stejar, cherestea de diverse specii foioase, placaje din lemn, furnire estetice.

3. Materialele refolosibile de natura produselor din cauciuc, mase plastice, textile, straifuri si capete de produse metalurgice din otel si altele asemenea , precum si piese si subansamble rezultate din dezmembrari, se asigura prin intreprinderile judetene de recuperare si valorificare a materialelor refolosibile.

4. Intreprinderile mici care, din activitatea de intretinere si reparare, recupereaza metale neferoase, le pot preda statului avind prioritate in aprovizionarea cu cantitatile echivalente de metale noi.

5. Producatorii pot prelua direct de la unitatile detinatoare produse aflate in stocuri fara miscare sau cu miscare lenta.

6. Pentru produsele pe care intreprinderile mici le realizeaza prin contracte de cooperare cu unitatile de stat sau cooperatiste, materialele respective se asigura de regula prin cedare de catre unitatea care coopereaza cu mica intreprindere.
ANEXA 5 NORME METODOLOGICE privind organizarea si conducerea contabilitatii activitatilor economice pe baza liberei initiative

I. Principii generale privind organizarea contabilitatii
1. Potrivit prevederilor art. 16 din Decretul-lege nr.54/1990, in cadrul intreprinderilor mici*) si asociatiilor cu scop lucrativ*) in care se gestioneaza valori materiale si banesti sint obligatorii organizarea si conducerea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil semestrial.

2. Toate operatiunile economice si financiare trebuie consemnate, in momentul efectuarii lor, in documente justificative pe baza carora se fac inregistrarile in contabilitate.
Documentele justificative se completeaza conform indicatiilor de utilizare a lor, prevazute in Normele de utilizare a formularelor tipizate comune privind activitatea financiara si contabila, editia 1987, elaborate de Ministerul Finantelor.

3. In vederea inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economice sau financiare consemnate in documentele justificative, se face contrare acestora indicindu-se simbolurile conturilor sintetice si analitice debitoare si creditoare, conform instructiunilor de aplicare a planului de conturi pentru aceste intreprinderi elaborat de Ministerul Finantelor.

4. Inregistrarile in contabilitate se fac pe baza documentelor justificative - document cu document - sau a unui document centralizator in care se inscriu mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatii de aceeasi natura si care privesc aceeasi perioada.
Inregistrarile in contabilitate se pot face si pe baza de note contabile, de regula in cazul acelor operatiuni pentru care nu se intocmesc documente justificative (exemplu stornari).
In cazul stornarilor pe documentul initial se mentioneaza numarul si data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar in nota contabila de stornare se mentioneaza documentul, data si numarul de inregistrare a operatiunii care face obiectul stornarii.

5. Inregistrarile in contabilitate se fac:
a) cronologic prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in intreprindere;
b) sistematic, in conturi sintetice si analitice.

6. Inregistrarile cronologice si sistematice se fac pe formulare (fise, situatii) in conformitate cu forma de inregistrare contabila adoptata.

7. Forma de inregistrare contabila recomandata a se folosi de intreprinderile organizate pe baza liberei initiative este maestru-sah, utilizindu-se in acest scop Fisa sintetica sah (cod 14-5-9) si Fisa de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-5-7).

8. Inregistrarile in contabilitate se pot face manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, asigurindu-se in permanenta posibilitatea exercitarii controlului asupra operatiunilor inregistrate.

9. La sfirsitul fiecarei luni, fisele conturilor se totalizeaza pe rulaje si se stabilesc soldurile.
La inceputul noului an de gestiune, in fise se inscriu soldurile conturilor stabilite la sfirsitul anului precedent.
In fisele privind contabilitatea analitica se reporteaza toate pozitiile cuprinse in soldul de la finele anului precedent, indicindu-se data initiala de inregistrare acolo unde este cazul (debitori, creditori, furnizori).

10. Balanta de verificare se intocmeste lunar si ori de cite ori este necesar, atit pentru conturile sintetice, cit si pentru cele analitice. Pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor.
----------------------*) In continuare se va folosi denumirea de "intreprindere".
II. Organizarea evidentei pe sectiunile contabilitatii
11. Operatiunile privind intrarea si iesirea mijloacelor fixe, precum si cele privind amortizarea si uzura acestora, se inregistreaza in contabilitatea sintetica cu ajutorul conturilor prevazute in instructiunile de aplicare a planului de conturi pentru aceste intreprinderi.
Evidenta operativa a mijloacelor fixe proprii se tine cu ajutorul Fisei mijlocului fix (cod 14-1-2) care se completeaza in conformitate cu precizarile din Normele de utilizare a formularelor tipizate privind activitatea financiara si contabila, editia 1987.
Mijloacele fixe luate cu chirie pe baza de contract sau proces-verbal de inchiriere se inregistreaza in contul in afara bilantului 001 "Mijloace fixe luate cu chirie".

12. Toate operatiunile de intrare si iesire a valorilor materiale*) se inregistreaza in Fisa de magazie (cod 14-2-7), care se tine pe fiecare fel de material, pe baza documentului insotitor (factura, aviz de expediere, procesverbal, bon de consum, fisa limita de consum, fisa de evidenta a obiectelor de inventar etc.).
Eliberarea in consum a valorilor materiale se face pe baza bonului de consum (cod 14-2-3 A), in limita cantitatilor inscrise in acest document.
Atit documentele de intrare, cit si cele de iesire a valorilor materiale dupa operarea lor in fisele de magazie, se inregistreaza in contabilitate, potrivit prevederilor de la pct. I si instructiunilor de aplicare a planului de conturi.

13. Intreprinderile au obligatia sa tina evidenta tehnic-operativa a timpului de munca lucrat si a drepturilor cuvenite angajatilor, a decontarii salariilor, precum si a oricaror obligatii privind salariile, in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incit sa se asigure inregistrarea corecta in contabilitate a acestor operatiuni.
Pentru evidenta timpului lucrat efectiv, a salariilor in vederea calcularii indemnizatiilor pentru concediul de odihna si a concediilor medicale, precum si a sumelor care se retin esalonat (rate, chirii, popriri etc.), se intocmeste Fisa de evidenta a retributiilor (cod 14-4-2).
Pentru calculul si plata avansului chenzinal se intocmeste Lista de avans chenzinal (cod 14-4-1/e) care serveste si ca document pentru retinerea prin statele de retributii a avansurilor chenzinale, platite, precum si ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Pentru plata salariilor si a altor drepturi cuvenite angajatilor se intocmeste Statul de salarii (cod 14-4-1) care serveste si ca document pentru calculul contributiei intreprinderii pentru asigurarile sociale si al impozitului pe salariile cuvenite, precum si ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Originalul statului de salarii, dupa efectuarea platii salariilor, se indosariaza separat de celelalte acte justificative de casa si se pastreaza permanent in arhiva intreprinderii.

14. Contabilitatea cheltuielilor de productie sau circulatie se conduce centralizat, cu ajutorul Fisei de cont analitic pentru costuri efective (cod 145-6) care serveste la stabilirea costului efectiv pe produs, lucrare etc., precum si ca document de inregistrare in contabilitate.
Fisa se completeaza pe baza documentelor justificative referitoare la consumul de materiale, plata salariilor pentru munca prestata, impozitul pe salarii si contributia la asigurarile sociale aferente, amortizare, chirie, combustibil, energie si apa, taxe asupra terenului si altele, iar la sfirsitul fiecarei luni, sumele colectate se totalizeaza in vederea stabilirii costului efectiv si inregistrarii in contabilitate.
In coloanele libere ale fisei de cont analitic, cheltuielile efectuate in cursul anului se desfasoara pe elementele de cheltuieli mentionate in bugetul de venituri si cheltuieli.
Amortizarea mijloacelor fixe ale activitatilor de industrie mica, prestarii de servicii, comert etc. se calculeaza lunar pe baza unei norme unice stabilite de intreprinzator pe baza valorilor de inventar ale fondurilor fixe existente la finele lunii precedente si lunar se include in consturile de productie.

15. Contabilitatea mijloacelor banesti si a creditelor bancare trebuie astfel organizata incit sa asigure gestionarea corecta a mijloacelor banesti, urmarirea restituirii la termen a creditelor bancare, respectarea disciplinei financiare si de casa.
Pentru a raspunde cerintelor mentionate, in intreprindere trebuie sa se asigure efectuarea platilor pe baza actelor justificative legal intocmite, urmarirea justificarii avansurilor spre decontare si a celor acordate in scopul cumpararii de marfuri cu numerar de la fondul pietei, consemnarea in registrul de casa a tuturor incasarilor si platilor in numerar si stabilirea soldului zilnic al casei, urmarirea existentei garantiilor materiale ale creditelor bancare, efectuarea analizelor legate de toate operatiunile banesti si de credite.
Evidenta incasarilor si platilor in numerar se tine cu ajutorul Registrului de casa (cod 14-3-6 A), care se intocmeste pe baza documentelor justificative (chitante, carnete de cecuri, foi de varsamint cu chitanta, state de salarii, liste de plata si alte documente legal aprobate). Registrul de casa serveste ca document de stabilire la finele fiecarei zile a soldului de casa, precum si ca document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.
Normele pe baza carora intreprinderile pot efectua plati direct din incasari si pot retine numerarul in caserii de la o zi la alta, termenele si conditiile de depunerea a numerarului la banci si la celelalte institutii de credit, eliberarea si utilizarea numerarului, conditiile de acordare si rambursare a creditelor, precum si modul de garantare a acestora, se strabilesc de Banca Nationala a Romaniei, impreuna cu bancile specializate.

16. Contabilitatea decontarilor, debitorilor si creditorilor se organizeaza astfel incit sa se asigure: cunoasterea in orice moment a drepturilor si obligatiilor intreprinderii in relatiile cu alte unitati, persoane fizice etc.;
urmarirea incasarii la timp a tuturor drepturilor intreprinderii de la clienti pentru marfuri si produse livrate, lucrari executate si servicii prestate de la debitori si alte drepturi; urmarirea achitarii la timp a tuturor sumelor datorate bugetului de stat, furnizorilor si altor unitati (din popriri, vinzari cu plata in rate etc.).

17. Contabilitatea fondurilor si rezultatelor financiare se organizeaza astfel incit sa se asigure: evidenta surselor de acoperire a mijloacelor aflate in patrimoniul intreprinderii; furnizarea datelor pentru determinarea surselor proprii si imprumutate de acoperire a mijloacelor circulante; evidenta constituirii si utilizarii diverselor fonduri; determinarea corecta a rezultatelor financiare.
Operatiunile privind constituirea si utilizarea fondurilor se inregistreaza in contabilitate in conturi sintetice si analitice distincte, potrivit instructiunilor de aplicare a planului de conturi.
* * * Prezentele norme se aplica experimental incepind cu data publicarii.
In scopul imbunatatirii prezentelor norme pe parcursul aplicarii, respectiv pina la 31 decembrie 1990, intreprinzatorii respectivi vor transmite Ministerului Finantelor observatii si propuneri de imbunatatire, care urmeaza sa fie avute in vedere la definitivarea acestora.
-------------------------*) Prin valori materiale se inteleg materii prime si materiale, piese de schimb, obiecte de inventar, ambalaje etc.
Intreprinderea...........................
Adresa...................................
Autorizatia nr...........................
Numar salariati..........................
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul............
- mii lei ------------------------------------------------------------------------------din care:
Nr. Anul ----------------------------crt. Denumirea indicatorilor Semestrul I Semestrul II ------------------------------------------------------------------------------

I. Venituri incasate - total (rd. 1+2+3)
1. Venituri din activitatea de productie (industrie, constructii-montaj s.a.)
2. Venituri din prestari servicii (inclusiv costul marfurilor)
3. Venituri din alte activitati.
II. Cheltuieli totale aferente veniturilor incasate (rd. 1 + rd. 2 la rd. 10)
1. Materiale si marfuri
2. Combustibil, energie si apa
3. Amortizarea mijloacelor fixe
4. Chirii platite la mijloace fixe inchiriate
5. Salarii
6. Impozite pe salarii
7. Contributii la asigurarile sociale
8. Impozitul pe cladiri si terenuri
9. Taxe (de timbru, de firma, viza registrelor, de piata, prime ADAS etc.)
10. Alte cheltuieli din care:
- cheltuieli sociale III. Beneficiu din care:
- fond pentru dezvoltare-reinvestitii - beneficiu impozabil - impozit pe beneficiu.
IV. Credite bancare primite ------------------------------------------------------------------------------EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI la data de....................
- mii lei ------------------------------------------------------------------------------Denumirea indicatorilor Nr. Plan Realizat rd.
------------------------------------------------------------------------------Venituri incasate - total (rd. 2+3+4) 1 - Venituri din activitatea de productie (industrie, constructii-montaj s.a.) 2 - Venituri din prestari servicii (inclusiv costul marfurilor) 3 - Venituri din alte activitati 4 Cheltuieli totale aferente veniturilor incasate (rd. 6-15) 5 din care:
- materiale si marfuri 6 - combustibil, energie si apa 7 - amortizarea mijloacelor fixe 8 - chirii platite la mijloace fixe inchiriate 9 - salarii 10 - impozitul pe salarii 11 - contributia la asigurarile sociale 12 - impozitul pe cladiri si terenuri 13 - taxe privind activitatea desfasurata (de timbru, de firma, pentru viza registrelor, de piata, prime ADAS) 14 - alte cheltuieli 15 Beneficiu (rd. 1-5) 16 din care pentru:
-impozitul pe beneficiu 17 Credite bancare primite 18 X Numar intreprinderi (la nivel de judet) 19 X ------------------------------------------------------------------------------BILANT incheiat la..........
------------------------------------------------------------------------------Sold Sold Nr. ---------------------- Nr. ------------------rd. ACTIV la incepu- la sfirsi- rd. PASIV la incepu- la sfirsitul tul tul tul anului perioadei anului perioadei ------------------------------------------------------------------------------
01. A. Mijloace fixe 01. A. Surse pentru ( la valoarea mijloace fixe ramasa neamorti- (cont 700) zata rd. 02-03) 02. B. Surse pentru
02. Mijloace fixe la mijloace circuvaloarea de inven- lante si alte tar (cont 100) pasive (rd.

03. Uzura mijloacelor 03+04+05+06+07) fixe (cont 101) 03. Fondul mijloacelor
04. B. Mijloace circu- circulante (cont lante si alte active 701) (rd. 05+06+07+08+ 04. Credite pe termen 09+10) pina la 12 luni
05. Materiale si obiecte (cont 800) de inventar (cont 05. Credite pe termen 200) pina la 5 ani
06. Productia netermi- (cont 803) nata (cont 500) 06. Credite bancare
07. Produse finite nerambursate la (cont 220) scadenta (cont 802
08. Marfuri (cont 231- +804) 239) 07. Obligatii (rd. 8-13)
09. Disponibil la banca 08. Furnizori interni si alte mijloace (cont 410) banesti (cont 300+ 09. Furnizori externi 310+351+390+391+399) (cont 454)
10. Creante (rd. 11-14) 10. Creditori (cont 499
11. Clienti (cont 400+ si 453) 452) 11. Decontari cu buge
12. Debitori (cont 498 tul statului (cont +455) 430)
13. Decontari cu buge- 12. Decontari cu asigutul statului (cont rarile sociale 430) (cont 431)
14. Decontari cu asigu- 13. Alte obligatii rarile sociale (cont 420) (cont 431) 14. Alte fonduri
15. C. Pierderi (cont (cont 719) 750) 15. Alte finantari
16. TOTAL ACTIV (cont 749) (rd. 01+04+15) 16. C. Beneficii (cont 750)
17. TOTAL PASIV (rd.
01+02+14+15+16) ------------------------------------------------------------------------------NOTA: CONTURI IN AFARA BILANTULUI - Mijloace fixe luate cu chirie (cont 001) - valori materiale primite spre prelucrare sau reparare (cont 010) ANEXA 6 PLAN DE CONTURI pentru activitatile economice organizate pe baza liberei initiative de tip intreprinderi mici si asociatii cu scop lucrativ ------------------------------------------------------------------------------Cont ----------------------Clasa Grupa Sintetic Analitic Denumire ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 ------------------------------------------------------------------------------1 - mijloace fixe 10 - mijloace fixe 100 - mijloace fixe 101 - uzura mijloacelor fixe - materiale 20 - materiale si obiecte de inventar 200 - materiale 22 - produse 220 - produse finite 23 - marfuri 231 - marfuri 239 - rabat sau adaos comercial 3 - mijloace banesti 30 - disponibil in casa 300 - casa 31 - disponibil la banca 310 - disponibil la banca 35 - disponibil in valuta 351 - disponibil in valuta 39 - alte mijloace banesti 390 - carnete de cecuri cu limita de suma 391 - acreditive 399 - alte valori 4 - decontari 40 - decontari cu clientii 400 - clienti 41 - decontari cu furnizorii 410 - furnizori 42 - decontari privind salariile 420 - decontari cu salariatii 43 - decontari cu bugetul statului si asigurarile sociale 430 - decontari cu bugetul statului
430.01 - decontari privind impozitul pe beneficiu
430.02 - decontari privind impozitul pe fondul total de salarii
430.03 - decontari privind impozitul pe cladiri si terenuri
430.09 - alte decontari cu bugetul statului (taxe de timbru, de firma, prime ADAS etc.) 431 - decontari cu asigurarile sociale
431.01 - decontari privind contributia unitatii la asigurarile sociale
431.02 - decontari privind contributia personalului pentru pensia suplimentara 45 - decontari externe 452 - clienti externi 453 - avansuri incasate de la clientii externi 454 - furnizori externi 455 - avansuri acordate furnizorilor externi 49 - alte decontari 498 - debitori
498.01 - avansuri spre decontare
498.03 - debitori din pagube
498.09 - alti debitori 499 - creditori
499.01 - salarii neridicate
499.02 - retineri din retributii pentru plata ratelor
499.03 - retineri din retributii pentru terti (inclusiv popriri)
499.04 - avansuri de la clienti
499.05 - chirii la mijloace fixe
499.09 - alti creditori 5 - cheltuieli 50 - cheltuielile activitatii de baza 500 - cheltuielile productiei de baza 6 - venituri 60 - venituri realizate 600 - venituri din activitatea de baza 7 - fonduri, rezerve, finantari si rezultate 70-71 - fonduri pentru activitatea de baza 700 - fondul mijloacelor fixe 701 - fondul mijloacelor circulante 719 - alte fonduri 74 - finantari 749 - alte finantari
749.01 - finantari din strainatate in valuta
749.02 - finantari din strainatate in lei 75 - rezultate financiare 750 - beneficii si pierderi
750.01 - beneficii si pierderi din activitatea de baza
750.09 - alte beneficii si pierderi 8 - credite 80 - credite pentru productie 800 - credite pe termen pina la 12 luni 802 - credite pe termen pina la 12 luni nerambursate la scadenta 803 - credite pe termen pina la 5 ani 804 - credite pe termen pina la 5 ani nerambursate la scadenta 0 - conturi in afara bilantului 00-03 - conturi comune 001 - mijloace fixe luate cu chirie 010 - valori materiale primite spre prelucrare sau reparare ------------------------------------------------------------------------------METODOLOGIE privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni economice privind activitatile organizate pe baza liberei initiative potrivit Decretului-lege nr.54/1990 ------------------------------------------------------------------------------Cont Explicarea operatiunii ---------------------------Debitor Creditor ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------

I. Mijloace fixe
1. Mijloace fixe cumparate din fonduri proprii, din credite bancare sau primite prin donatie 100 700
2. Uzura mijloacelor fixe, stabilita de intreprinzatori 700 101
3. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe 101 100 II. Aprovizionarea cu materiale si marfuri
1. Aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de schimb si obiecte de inventar, inclusiv cheltuielile de transport-aprovizionare (pentru activi tatea de baza, auxiliara si de interes general) 200 410
2. Achitarea furnizorilor 410 310
3. Aprovizionarea cu marfuri pentru a fi vindute prin magazinele proprii de desfacere, la pretul cu 231 410 amanuntul, mai putin rabatul aferent 239
4. Ambalaje facturate distinct 200 410
5. Cumpararea bonurilor cantitati fixe pentru carburanti (b.c.f.) 399 410 Aprovizionarea cu carburanti si lubrifianti cu si fara b.c.f. 200 399 410 III. Cheltuieli de productie (circulatie), venituri si rezultate financiare a) Activitatea de productie (industrie mica)
1. Inregistrarea cheltuielilor de productie pe baza documentelor de evidenta primara (situatii de consum de materiale, statele de salarii s.a.) astfel: 500 % - consumul de materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, inclusiv cheltuielile de transport-aprovizionare 200 - cheltuielile privind energia (termica, electrica), consumul de apa, lucrari si servicii prestate de terti etc. 410 - amortizarea mijloacelor fixe stabilita de organizatori 719 - salariile persoanelor asociate 719 - contributia la asigurarile sociale aferente salariilor 431 - impozitul pe cladiri si terenuri, taxe de timbru, de firma, pentru viza registrelor, prime ADAS, impozitul aferent salariilor 430 - chiria aferenta mijloacelor fixe luate cu chirie 499
2. Inregistrarea produselor finite obtinute la costuri efective 220 500
3. Vinzarea produselor finite obtinute la pret de invoiala. Concomitent, scaderea din gestiune a produselor finite vindute, la costuri efective 600 220
4. Incasarea facturilor in contul de disponibil sau in numerar 310 sau 300 400
5. Stabilirea beneficiului la produsele finite expediate si incasate (la sfirsitul lunii). 600 750 b) Activitatea de lucrari si prestari de servicii
1. Inregistrarea cheltuielilor efectuate pentru executarea de lucrari si prestari de servicii pe baza documentelor primare de evidenta. Sint valabile inregistrarile prezentate mai sus la pct. a) 1
2. Facturarea lucrarilor executate si a prestarilor de servicii la pret de invoiala 400 600
3. Incasarea facturilor privind lucrarile executate si serviciile prestate in contul de disponibil sau in numerar 310 sau 300 400
4. Decontarea lucrarilor executate si a serviciilor prestate, facturate, la costuri efective 600 500
5. Stabilirea beneficiului aferent lucrarilor executate si serviciilor prestate, la sfirsitul perioadei de raportare (lunara). 600 750 c) Activitatea de alimentatie publica
1. Inregistrarea cheltuielilor privind serviciile de alimentatie publica pe baza documentelor de evidenta primara. Sint valabile inregistrarile prezentate la pct. a) 1
2. Marfuri din productie proprie predate pentru vinzare prin magazinele proprii, la pret cu 231 500 amanuntul, mai putin rabatul comercial 239
3. Vinzarea si incasarea marfurilor din productie proprie si a celor aprovizionate prin magazinele 300 600 proprii de desfacere la pret cu amanuntul 600 231 Concomitent scaderea din gestiune a marfurilor vindute la pret cu amanuntul, mai putin rabatul comercial 239
4. Stabilirea beneficiului la activitatea de alimentatie publica 600 750 Alte inregistrari contabile
1. Retineri din retributii pentru: debite cuvenite 420 430 bugetului de stat, contributia privind asigurarile 431 sociale, debite, popriri, cumparari cu plata 498 in rate etc. 499
2. Plata salariilor:
- ridicarea numerarului din contul de disponibil 300 310 - achitarea salariilor 420 300 - salarii neridicate 420 499
3. Virarea impozitului pe salarii si a pensiei suplimentare din contul de disponibil 430 310
4. Virarea contributiei privind asigurarile sociale din contul de disponibil 431 310
5. Plata retinerilor facute din salarii prin contul de disponibil 499 310 IV. Fonduri, finantari si credite bancare
1. Constituirea unor fonduri speciale:
- din beneficii (la sfirsitul anului) 750 719
2. Inregistrarea finantarilor constituite din diverse surse (inclusiv cele din strainatate in lei):
- din incasari in numerar 300 749 - din incasari in contul de disponibil 310 749
3. Plati sau cheltuieli efectuate din finantarile constituite (pentru care s-a efectuat inregistrarea cheltuielilor pentru investitii, respectiv 500 = 200, 410, 420 etc.) 749 500
4. Credite bancare pentru finantarea mijloacelor circulante si investitii:
- credite bancare acordate pe termen de pina la 12 luni 310 800 - credite bancare acordate pe termen de pina la 5 ani 310 803 - rambursarea ratelor scadente la creditele 800 310 acordate 803 - trecerea la restanta a creditelor nerambursate la termen - pentru credite pina la 12 luni 800 802 - pentru credite pina la 5 ani 803 804 - rambursarea creditelor restante - pentru credite pina la 12 luni 802 310 - pentru credite pina la 5 ani 803 310 - plata dobinzilor aferente creditelor acordate 500 310

V. Vinzarea directa a produselor la export
1. Inregistrarea unui eventual avans in valuta primit de la partenerul strain (inregistrarea se face in valuta si in lei la cursul comercial) 351 453
2. Inregistrarea sumei in valuta a cotei-parti de 50% ce se deconteaza in lei intreprinderii, la cursul in vigoare la data incasarii valutei 310 351
3. Inregistrarea facturii externe a produselor finite expediate la extern la pretul extern tratat (inregistrarea se face in valuta si in lei la cursul in vigoare la data inregistrarii) 452 600 si concomitent - decontarea avansului in valuta incasat 453 452
4. Inregistrarea unor cheltuieli de circulatie in lei sau in valuta % 500 410 sau 454 200 etc.

5. Incasarea facturilor de la clienti externi pentru marfurile expediate la extern 351 452 si concomitent - inregistrarea cotei-parti de 50% ce se deconteaza in lei intreprinderii 310 351
6. Decontarea cheltuielilor de productie si de circulatie in lei si in valuta la cursul in vigoare, 220 500 si aferente produselor finite vindute la extern 600 220
7. Stabilirea beneficiului la produsele finite expediate si incasate 600 750
8. Stabilirea impozitului pe beneficiu datorat statului 750 430 si si achitarea acestuia la buget 430 310 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 7 CONTRACT DE ASOCIERE (Model) Incheiat la data............. intre persoanele din anexa in scopul intreprinderii infiintarii ------------------------------ cu denumirea.......................
asociatiei cu scop lucrativ si sediul in localitatea....................... prevede ca obiect de activitate ...............................................................................
...............................................................................
Subscriem capitalul social in valoare totala de................. cota fiecaruia fiind prezentata in anexa.
Gestionarea patrimoniului se va face de catre.............................
...............................................................................
Organul de conducere al asociatiei este format din........................
...............................................................................
reprezentat fiind.............................................................
Asociatia se constituie pe perioada.......................................
Lichidarea se va face in conformitate cu prevederile Decretului nr.31/1954 (art. 45).
Beneficiile se impart conform anexei.
Semnaturi ANEXA la contractul de asociere ------------------------------------------------------------------------------Domiciliul Acte de identi- Participare Nr. Numele si (localitate, strada, tate (nr., serie, Aport la impartirea crt. prenumele numarul) eliberat de, la social beneficiului data de) ------------------------------------------------------------------------------...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ANEXA 8 METODOLOGIE de atestare pentru persoane fizice
1. In cazul persoanei fizice care solicita autorizarea efectuarii unei activitati de prestari de servicii pentru care detine una din categoriile de acte doveditoare precizate mai jos, prezentarea acestora constituie atestare.
Actele doveditoare pot fi:
a) diploma de absolvire pentru urmatoarele forme de invatamint:
- superior;
- mediu: licee industriale, teoretice, economice, informatica, agricole, sanitare si altele similare;
- scoli postliceale;
- scoli medii tehnice, sanitare, economice etc;
- scoli profesionale de orice categorie si echivalente;
- cursuri de calificare si de ucenicie;
b) carte de mestesugar sau de lucrator;
c) dovezi oficiale (autorizatii, procese-verbale de impuneri sau alte acte), consemnate in cartea de munca, din care sa rezulte executarea meseriei pe o durata de cel putin 3 ani.
In toate cazurile solicitantii trebuie sa dovedeasca ca au lucrat sau lucreaza in meseriile pentru care aceste acte au fost eliberate sau in meserii inrudite.

2. Persoanele fizice care nu detin actele doveditoare de la pct. 1 trebuie sa obtina atestatul privind capacitatea profesionala pentru urmatoarele domenii:
- bobinare motoare;
- cazangerie;
- confectionare proteze ortopedice;
- cosmetica;
- intretinere si reparatii obiecte electrice de uz casnic;
- intretinere si reparatii instalatii electrice, tehnoco-sanitare, gaze, incalzire, ventilatie si conditionare;
- montare si reparatii ochelari de tip medical;
- sudura;
- preparare produse medicamentoase, farmaceutice si cosmetice;
- intretinere si reparatii instalatii si utilaje de ridicat*) si ascensoare* );
- proiectare in orice domeniu;
- analize de laborator;
- medico-sanitare;
- educatie si invatamint in scoli particulare.
Atestatul va fi eliberat de catre comisia de examinare care se instituie de organele teritoriale ale Ministerului Muncii si Ocrotirii Sociale.
Examenul de atestare consta din proba practica si teoretica din care sa rezulte gradul de insusire a meseriei in conditiile stabilite de catre Ministerul Muncii si Ocrotirii Sociale si Ministerul Finantelor.

3. Pentru celelalte categorii de meserii nu este necesara atestarea.
-----------------------------*) Se autoriza de catre I.S.C.I.R.
ANEXA 9 CERERE PENTRU AUTORIZATIE (Model) Domnule primar, Subsemnatul........................... posesor al buletinului de identitate seria.............. nr............... eliberat la data de...................
de catre................... domiciliat in................... str............
nr........... sectorul..................., va rog sa binevoiti a dispune sa mi se elibereze autorizatia pentru, organizarea si desfasurarea activitatii economice pe baza liberei initiative avind ca obiect..........................
...............................................................................
organizata ca (intreprindere mica, asociatie cu scop lucrativ, asociatie familiala, in mod independent):...............................................
...............................................................................
cu denumirea..................................................................
si sediul in...................... cu............... persoane.
Calificarea**) in meseria de......................... o dovedesc cu (carte de mestesugar, diploma, certificat)........................ eliberata de.....
.................... cu nr................... din.........................
In unitate voi folosi echipamente cu o putere instalata necesara de.......
KW. Pentru activitatea de transport se va anexa o lista cuprinzind numarul, tipul si capacitatea fiecarui mijloc de transport propriu.
Desfacerea produselor si serviciilor realizate se va face in (local, atelier , ambulant, piete, tirguri, comertul de stat)..........................
...............................................................................
Mentionez ca am luat act de prevederile Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si ma angajez sa le respect. Anexez acordul Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii*) si avizele necesare functionarii conform prevederilor legale .
Data.................. Semnatura ------------------------------*) Numai daca este cazul.
**) Se completeaza numai pentru asociatii familiale si pentru persoane fizice care presteaza activitati in mod independent (art. 25 alin. 2).
ROMANIA AUTORIZATIE Nr............ din............
Eliberata de............................
in baza art. 28 din Decretul-lege nr.54/1990
1. Denumirea..............................................................
(intreprindere, asociatie cu scop lucrativ, asociatie familiala, ................ cu sediul in.................................................
persoana fizica) (localitatea, strada, numarul, sectorul) reprezentati prin.............................................................
(imputernicit(i) sau membri asociati) cu domiciliul in..............................................................
...............................................................................
(localitatea, strada, numarul, bloc, apartament, sectorul)
2. Obiectul activitatii...................................................
cu un personal de.............................................................
(nr. salariati, nr. asociati, nr. membri ai familiei)
3. Forta motrice folosita (KW sau CP).....................................

4. Alte mentiuni:.........................................................
...............................................................................
PRIMAR SECRETAR Nu se admit stersaturi si adaugiri.
LISTA acordurilor si avizelor necesare obtinerii autorizatiei de functionare
1. Acordul directiei de arhitectura din cadrul primariilor.

2. Aviz sanitar - Ministerul Sanatatii - inspectoratele teritoriale.

3. Aviz P.S.I. Comandamentul pompierilor.

4. Aviz metrologie pentru laboratoare si ateliere A.M.C. - Comisia Nationala pentru Standarde, Metrologie si Calitate.

5. Acord pentru alimentarea cu apa si canalizare - grupurile sau intreprinderile judetene de gospodarie comunala si locativa.

6. Acord alimentare cu energie electrica - intreprinderile de distributie a energiei.

7. Acord pentru alimentare cu combustibili sau pentru termoficare Ministerul Petrolului - grupurile sau intreprinderile de gospodarie comunala si locativa.

8. Acord telecomunicatii - Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor.

9. Acord pentru trafic C.F.R. - Ministerul Transporturilor.
NOTA:
Acordurile si avizele trebuie obtinute, de la caz la caz, in raport de specificul activitatii.
ANEXA 10 CERERE PENTRU ACORDUL C.N.I.M.S.
Domnule presedinte, Subsemnatul*).............................................................
cu domiciliul in localitatea (oras, comuna)................. str.............
nr.......... bloc....... ap....... sector....... de cetatenie romana, cu buletinul de identitate seria..... nr........ eliberat la data de...........
de catre......................................................................
va rog sa aprobati eliberarea acordului Comisiei Nationale pentru Industrie Mica si Servicii pentru organizarea pe baza liberei initiative a..............
...............................................................................
(intreprindere, asociatie cu scop lucrativ) sub denumirea....................... in localitatea..........................
avind ca obiect de activitate.................................................
Capitalul social este in valoare de (lei)............. si format din.........
Intreprinderea (asociatia) va fi reprezentata de..............................
care certifica prin prezenta cerere cunoasterea prevederilor si instructiunilor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si se angajeaza sa le respecte.
Data................... Semnatura ACORD Nr.......... din.............
Comisia Nationala pentru Industria Mica si Servicii avizeaza pe domnul (doamna).................... domiciliat in................ judetul (sectorul) ................. str................... nr....... bloc........ ap.........
etaj.......... sa organizeze si sa desfasoare activitatea economica pe baza liberei initiative avind ca obiect de activitate..............................
si forma de organizare........................................................
cu denumirea..................... si sediul in localitatea...................
Prezentul acord constituie baza legala pentru obtinerea avizelor si altor acte premergatoare necesare eliberarii autorizatiei de functionare, cit si pentru acordarea de spatii in vederea desfasurarii activitatii.
IMPUTERNICITUL COMISIEI LISTA avizelor necesare obtinerii acordului C.N.I.M.S.

1. Avizul Ministerului Sanatatii
2. Avizul Ministerului Comertului Exterior
3. Avizul Ministerului Invatamintului.
NOTA:
Avizele trebuie obtinute numai in cazul efectuarii unor lucrari din domeniul respectiv.
---------------------*) In cazul mai multor intreprinzatori sau al asociatiilor cu scop lucrativ se anexeaza contractul de asociere.
ANEXA 11 IMPOZITAREA activitatilor economice pe baza liberei initiative
1. Veniturile realizate de persoanele autorizate sa desfasoare o activitate independenta, cistigurile asociatiilor familiale, precum si beneficiile intreprinderilor mici si ale asociatiilor cu scop lucrativ, se impoziteaza potrivit reglementarilor legale in vigoare.
Pentru a se stimula dezvoltarea activitatilor economice pe baza liberei initiative, se acorda urmatoarele inlesniri de ordin fiscal:
a) impozitul stabilit nu va depasi 40% din venitul persoanelor fizice sau cistigul asociatiilor familiale si 50% din beneficiul intreprinderilor mici sau al asociatiilor cu scop lucrativ;
b) scutirea de impozit a veniturilor sau cistigurilor de pina la 10.000 lei si a beneficiilor de pina la 50.000 lei, urmind sa fie impusa partea din venit, cistig sau beneficiu, dupa caz, ce depaseste aceste limite (tabelele urmatoare);
c) in primul an de activitate impozitul se reduce cu 30% in cazul tuturor unitatilor infiintate in baza Decretului-lege nr.54/1990. Pentru echitate, impozitul se reduce cu 30% in anul 1990 si la persoanele fizice si juridice care erau in activitate la data aparitiei Decretului-lege nr.54/1990.

2. Impozitul pe salariile lunare realizate de persoanele angajate la intreprinderile mici particulare se calculeaza cu cotele si in conditiile prevazute de lege pentru unitatile de stat, asa cum se prevede la art. 5 din Decretul-lege nr.54/1990.

3. In vederea identificarii si impozitarii intregii materii impozabile, organele fiscale impreuna cu reprezentantii Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii si alte organe prevazute de lege vor efectua verificari temeinice, atit cu prilejul depunerii declaratiilor de impunere, cit si periodic in tot cursul anului, sub aspectul conditiilor de exercitare a activitatii, modului de aprovizionare si desfacere, stocurilor de materii, materiale si produse finite, preturilor practicate, numarului salariatilor folositi, conducerii evidentelor etc., luind masuri pentru respectarea intocmai a prevederilor legale.

4. Pentru abaterile constatate se aplica amenzi contraventionale de la 1.000 lei la 5.000 lei.
In cazul in care se constata nedeclararea in totalitate sau in parte a veniturilor realizate, amenda contraventionala este de la 5.000 lei la 10.000 lei in raport de volumul impozitului sustras. In situatia cind aceasta abatere se repeta, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 1 an. Pentru astfel de abateri organele financiare sesizeaza procuratura in vederea deschiderii actiunii penale.
TABELUL cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor intreprinderilor mici si ale asociatiilor cu scop lucrativ ------------------------------------------------------------------------------Venitul anual Impozitul anual - lei - - lei ------------------------------------------------------------------------------pina la 50.000 scutit
50.001 - 51.200 10% pt. ceea ce depaseste 50.000 lei
51.201 - 53.000 120 lei + 15% pt. ceea ce depaseste 51.200 lei
53.001 - 55.000 390 lei + 20% pt. ceea ce depaseste 53.000 lei
55.001 - 58.000 790 lei + 25% pt. ceea ce depaseste 55.000 lei
58.001 - 65.000 1.540 lei + 30% pt. ceea ce depaseste 58.000 lei
65.001 - 80.000 3.640 lei + 35% pt. ceea ce depaseste 65.000 lei
80.001 - 100.000 8.890 lei + 40% pt. ceea ce depaseste 80.000 lei
100.001 - 130.000 16.890 lei + 42% pt. ceea ce depaseste 100.000 lei
130.001 - 145.000 29.490 lei + 44% pt. ceea ce depaseste 130.000 lei
145.001 - 160.000 36.090 lei + 46% pt. ceea ce depaseste 145.000 lei
160.001 - 175.000 42.990 lei + 48% pt. ceea ce depaseste 160.000 lei
175.001 - 190.000 50.190 lei + 50% pt. ceea ce depaseste 175.000 lei
190.001 - 205.000 57.690 lei + 52% pt. ceea ce depaseste 190.000 lei
205.001 - 220.000 65.490 lei + 54% pt. ceea ce depaseste 205.000 lei
220.001 - 235.000 73.590 lei + 56% pt. ceea ce depaseste 220.000 lei
235.001 - 250.000 81.990 lei + 58% pt. ceea ce depaseste 235.000 lei
250.001 - 265.000 90.690 lei + 60% pt. ceea ce depaseste 250.000 lei
265.001 - 280.000 99.690 lei + 62% pt. ceea ce depaseste 265.000 lei
280.001 - 295.000 108.990 lei + 64% pt. ceea ce depaseste 280.000 lei
295.001 - 310.000 118.590 lei + 66% pt. ceea ce depaseste 295.000 lei
310.001 - 325.000 128.490 lei + 68% pt. ceea ce depaseste 310.000 lei
325.001 - 340.000 138.690 lei + 70% pt. ceea ce depaseste 325.000 lei
340.001 - 355.000 149.190 lei + 72% pt. ceea ce depaseste 340.000 lei
355.001 - 370.000 159.990 lei + 74% pt. ceea ce depaseste 355.000 lei
370.001 - 385.000 171.090 lei + 76% pt. ceea ce depaseste 370.000 lei
385.001 - 400.000 182.490 lei + 78% pt. ceea ce depaseste 385.000 lei
400.001 - 415.000 194.190 lei + 80% pt. ceea ce depaseste 400.000 lei
415.001 - 420.000 206.190 lei + 82% pt. ceea ce depaseste 415.000 lei peste 420.000 50% din venitul impozabil total ------------------------------------------------------------------------------TABELUL cotelor de impozit pentru impunerea veniturilor persoanelor autorizate sa desfasoare o activitate independenta si a cistigurilor asociatiilor familiale ------------------------------------------------------------------------------Venitul anual Impozitul anual - lei - - lei ------------------------------------------------------------------------------pina la 10.000 scutit
10.001 - 11.200 10% pt. ceea ce depaseste 10.000 lei
11.201 - 13.000 120 lei + 15% pt. ceea ce depaseste 11.200 lei
13.001 - 15.000 390 lei + 20% pt. ceea ce depaseste 13.000 lei
15.001 - 18.000 790 lei + 25% pt. ceea ce depaseste 15.000 lei
18.001 - 25.000 1.540 lei + 30% pt. ceea ce depaseste 18.000 lei
25.001 - 40.000 3.640 lei + 35% pt. ceea ce depaseste 25.000 lei
40.001 - 60.000 8.890 lei + 40% pt. ceea ce depaseste 40.000 lei
60.001 - 90.000 16.890 lei + 42% pt. ceea ce depaseste 60.000 lei
90.001 - 105.000 29.490 lei + 44% pt. ceea ce depaseste 90.000 lei
105.001 - 120.000 36.090 lei + 46% pt. ceea ce depaseste 105.000 lei
120.001 - 135.000 42.990 lei + 48% pt. ceea ce depaseste 120.000 lei
135.001 - 150.000 50.190 lei + 50% pt. ceea ce depaseste 135.000 lei
150.001 - 165.000 57.690 lei + 52% pt. ceea ce depaseste 150.000 lei
165.001 - 168.700 65.490 lei + 54% pt. ceea ce depaseste 165.000 lei peste 168.700 40% din venitul impozabil total ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 12 INSTRUCTIUNI pentru eliberarea acordului C.N.I.M.S. si autorizatiei Pentru obtinerea autorizatiei de functionare care se elibereaza de primarii se disting doua situatii:
a) cazul intreprinderilor mici si asociatiilor cu scop lucrativ;
b) cazul asociatiilor familiale si al persoanelor fizice ce presteaza activitati in mod independent.
* a) Pentru organizarea intreprinderilor mici si asociatiilor cu scop lucrativ este necesara obtinerea prealabila a acordului Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii, in care scop se completeaza cererea tip (anexa nr. 10).
In cazul intreprinderilor mici cu un singur intreprinzator cererea se intocmeste de catre acesta.
In cazul intreprinderilor mici cu mai multi intreprinzatori sau al asociatiilor cu scop lucrativ cererea se intocmeste de cel desemnat prin contractul de asociere.
Contractul de asociere se incheie conform anexei nr. 7, se legalizeaza la notariat si se ataseaza la cererea pentru acord.
Pentru obtinerea acordului in vederea organizarii de activitati specifice Ministerului Sanatatii, Ministerului Invatamintului si Ministerului Comertului Exterior este necesara obtinerea avizelor din partea acestor ministere.
Acordul se elibereaza in maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii.
Reprezentantul unitatii se adreseaza organelor in drept pentru obtinerea acordurilor si avizelor necesare (anexa nr. 9) in functie de natura activitatii, cit si pentru acordarea spatiilor necesare.
Dupa obtinerea acestora se adreseaza primariilor judetene si a municipiului Bucuresti, completind cererea tip pentru autorizare (anexa nr. 9).
Primariile, prin administratiile financiare, care asigura secretariatul, analizeaza actele prezentate, sub aspectul respectarii reglementarilor legale in vigoare, eliberind autorizatia in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
b) Pentru asociatiile familiale sau persoanele fizice care presteaza activitati in mod independent, delegatul familiei sau persoana fizica se va adresa direct primariilor prntru obtinerea autorizatiei de functionare.
La solicitarea autorizatiei se vor prezenta acordurile si avizele necesare (listele din anexele nr. 9 si 10) in functie de natura activitatii, precum si dovada ca detine spatiile necesare.
Persoanele fizice si asociatiile familiale care solicita autorizarea in vederea prestarii de servicii trebuie sa faca dovada si a atestarii capacitatii profesionale, conform metodologiei (anexa nr. 8).
INSTRUCTIUNI privind completarea registrului de evidenta a activitatilor economice organizate pe baza liberei initiative La toate administratiile financiare judetene, a municipiului Bucuresti si in cadrul Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii se constituie Oficiul (biroul) de evidenta a activitatilor organizate prin libera initiativa, cu sarcina organizarii registrului de evidenta.
Registrul de evidenta se organizeaza distinct pe tipuri de activitati si are regim de publicitate.
Dupa eliberarea autorizatiei este obligatorie inscrierea activitatii organizate in registrul de evidenta, data inregistrarii constituind momentul intrarii in activitate a unitatii. Numarul de inregistrare din registrul de evidenta se aplica pe autorizatie si se va inscrie pe orice document emis de unitatea constituita.
In termen de 15 zile de la data inregistrarii, oficiul (biroul) judetean comunica oficiului central din cadrul Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii inregistrarile operate.
Orice modificare privind continutul datelor din registrul de evidenta va fi operata pe baza actelor autentice sau copiilor legalizate, la cererea reprezentantului unitatii sau a oricarei persoane fizice si juridice care are interes si dovedeste acest interes. Modificarile in registru pot fi operate si din oficiu, pe baza constatarii organului care-l intocmeste.
Principalele rubrici ale registrului de evidenta sint:
- numarul de inregistrare;
- numarul si data acordului Comisiei Nationale pentru Industria Mica si Servicii;
- data inregistrarii (an, luna, zi);
- numele reprezentantului (in cazul intreprinderilor mici se trec si ceilalti intreprinzatori), adresa si posibilitati de identificare (buletin de identitate, serie, numar, eliberat);
- denumirea unitatii;
- sediul (localitate, adresa);
- obiectul de activitate;
- numarul salariatilor (asociatilor);
- capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui intreprinzator sau asociat, in numerar, creante sau alte bunuri evaluate in bani;
- durata activitatii intreprinderii sau asociatiei;
- brevete de inventii, inovatii folosite si marcile de fabrica sau de comert intrebuintate;
- numarul contului bancar;
- observatii.
FLUXUL DE AVIZARE SI INREGISTRARE A AUTORIZARII --------------| CONTRACT | | ASOCIERE | --------------| | | | ------------------------------ V | CONTINUTUL CERERII: | | AVIZE | --------------- |- NUMELE REPREZEN- | |SPECIALE|--------->|CERERE DE ACORD|<------| TANTULUI | |ANEXA 10| --------------- |- TIPUL DE UNITATE | -------- | |- DENUMIREA | | |- OBIECT DE ACTIVITATE | | |- CAPITAL SOCIAL | | |- INTREPRINZATORI | | ----------------------| | V ---------- --------------------------- | REGISTRU | | CENTRU | | AORD C.N.I.M.S. |---->|C.N.I.M.S.|---------->| DE | ----------------- ---------- | CALCUL | -------------------- | ^ | C.N.I.M.S.| | CONTINTUL CERERII:| | | ----------|- NUMELE | | | ---------| REPREZENTANTULUI | | | | AVIZE | |- TIPUL DE UNITATE | V | ----- >|SPECIFICE | |- DENUMIREA | ------------- | | | ANEXA 10 | |- ADRESA | | CERERE | | | ---------|- OBIECT DE |->|AUTORIZATIEI |---------|----| | ACTIVITATE ||>| | | | |- CERTIFICAREA || ------------- | | ---------| CALIFICARII || | | | | AVIZE | |- PUTERE INSTALATA || | | | ---->| TEHNICE | -------------------- | | | | ANEXA 9 | | | | ---------| | | | | | | V | ---------- | ------------- --------------|SISTEME DE| | | AUTORIZATIE |-->| REGISTRU | |CREDITARE | -------| | PRIMARIE | | ADMINISTRATIE | ---------- ------------- | FINANCIARA | -----------------------------------------


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 20:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.