LEGE nr.22 din 11 ianuarie 2007
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 35/18 ian. 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.569 din 30 iunie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 de zile de la însușirea propunerii de concesionare formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate."

2. La articolul 14, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) licitația - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;".

3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

Art. 19. - Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune."

4. La articolul 20, alineatul (1) și litera b) a alineatului (2)

vor avea următorul cuprins:

Art. 20. - (1) Concedentul are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.
................................................................................................

b) punerea la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic."

5. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Art. 22. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire."

6. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Art. 23. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire."

7. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Art. 28. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire."

8. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Art. 29. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire."

9. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

Art. 47. - Persoana care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurența."

10. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

Art. 64. - Persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice."

11. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

Art. 69. - Prevederile art. 67 și 68 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 11 ianuarie 2007.
Nr. 22.


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 07:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.