LEGE nr.62 din 21 aprilie 1997
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispozitia Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, a fondului pentru finantarea lucrarilor agricole
Textul actului publicat în M.Of. nr. 73/23 apr. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din 5 martie 1997, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - (1) În baza art. 19 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice se constituie, în anul 1997, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, fondul pentru finanțarea lucrărilor agricole, în sumă de 550 miliarde lei, denumit în continuare fond. Acest fond se alimentează cu alocațiile aprobate cu această destinație în bugetul propriu al Ministerului Agriculturii și Alimentației și se reconstituie parțial din sumele rambursate de către băncile comerciale, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.”

2. Articolul 2 alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență producătorii agricoli care, la data acordării creditului, au încheiate contracte de desfacere a producției creditate.

(4) Culturile pentru care se acordă credite sunt: grâu, orz, porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, soia, cartofi, legume, plantații de viță de vie și de pomi.”

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a României, va aproba norme metodologice privind finanțarea lucrărilor agricole, prin băncile comerciale.”

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

București, 21 aprilie 1997.
Nr. 62.


Duminică, 28 februarie 2021, 09:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.