HOTĂRÂRE nr.133 din 21 aprilie 1997
pentru abrogarea unor hotarari ale Guvernului, prin care s-au stabilit preturi minime garantate de achizitie și primele ce se acorda producatorilor agricoli de la bugetul de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 73/23 apr. 1997

În temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele:

1. Hotărârea Guvernului nr.293/1996 privind stabilirea prețurilor minime garantate de achiziție și a primelor ce se acordă de la bugetul de stat la porcine și păsări vii livrate pentru industrializare și la laptele de vacă și de bivoliță materie primă -, precum și de completare a Hotărârii Guvernului nr.555/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 12 februarie 1997.

2. Hotărârea Guvernului nr.501/1996 privind stabilirea prețului de achiziție garantat de stat și a primei ce se acordă de la bugetul de stat pentru cantitățile de grâu preluate la fondul de consum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.134 din 27 iunie 1996.

3. Literele o) și p) ale articolului 1, litera d) a articolului 2, precum și alineatele 2 și 3 ale articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr.555/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale din domeniul prețurilor și tarifelor, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.293/1996, republicată.

4. Poziția nr. 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.536/1993 privind majorarea primelor de producție la unele produse agricole și alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 12 octombrie 1993, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.224/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 25 mai 1994.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Dinu Gavrilescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 21 aprilie 1997.
Nr. 133.


Luni, 20 septembrie 2021, 21:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.