INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Impozit pe spectacoleImpozit pe venitImpozite, evitarea evaziunii fiscale, reglementări internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Impozit pe venit
agricol, suspendare
L. nr.34/1994
O.U.G. nr.44/1997
anual global, an fiscal, definire, principii, regim juridic
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
H.G. nr.1.066/1999
O. nr.629/2000   (M.F.)
calcul venit net impozabil, contribuabili, persoane fizice/juridice, organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O. nr.215/2000   (M.F.)
categorii de venituri
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
decizie de impunere anuală, stabilire interval de emitere
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.468/2001   (M.F.P.)
evidență, plătitori persoane fizice
O.G. nr.73/1999
fișe fiscale
O.G. nr.7/1995
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
formulare, model, conținut, aprobare
O.G. nr.68/1997
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.372/2000   (M.F.)
O. nr.2.312/2001   (M.F.P.)
global, cheltuieli efectuate de proprietari persoane fizice, lucrări pentru monumente istorice, deducerea timp de 5 ani din valoarea acestora, cuantum
L. nr.422/2001
impunerea veniturilor din salarii și pensii pentru trim IV 2001, calculator
O. nr.1.922/2001   (M.F.P.)
persoane fizice din zone defavorizate, reducere, condiții
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.992/1998
H.G. nr.993/1998
H.G. nr.991/1998
H.G. nr.728/2001
persoane fizice/juridice nerezidente, plată, condiții
O.G. nr.83/1998
O. nr.1798/1998   (M.F.)
O. nr.1.024/2000   (M.F.)
scutire, acordare, condiții
O.G. nr.73/1999
scutire pentru
activitatea de creație de programe pe calculator, condiții
O.U.G. nr.94/2001
O. nr.4.079/268/1.480/2001   (M.M.S.S., M.C.T.I., M.F.P.)
cadre militare și salariați civili disponibilizați, restructurare unități ale Ministerului de Interne, condiții
O.U.G. nr.100/1999
consultanți străini pentru activități desfășurate în România, în cadrul unor acorduri de împrumut
O.U.G. nr.66/1997
persoane disponibilizate, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
sumele primite prin sponsorizare sau mecenat
L. nr.32/1994
venituri salariale din activitatea de creare de programe pentru calculator, condiții
O.G. nr.73/1999
veniturile realizate din activitățile desfășurate de agenții economici la obiectivul de investiții Centrala Nuclearelectrica Cernavodă-Unitatea 2, condiții
O.G. nr.126/2000
soluții de aplicare a unor prevederi
Decizie nr.2/2001   (M.F.P.)
sume neimpozabile lunare pentru veniturile din pensii
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001


Vineri, 22 octombrie 2021, 06:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.