INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Persoane vârstnicePersonalPersonal aeronautic civil
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Personal
activitate profesională, calificative
L. nr.30/1990
angajat prin convenții civile, drepturi, mod de plată
L. nr.40/1991
L. nr.130/1999
O.G. nr.7/1997
O.G. nr.32/1997
H.G. nr.935/1999
O. nr.747/1999   (M.M.P.S.)
asigurări de sănătate, regim juridic
L. nr.145/1997
asimilat, funcții ce implică exercițiul autorității publice, pază, ordine publică și control trenuri, gări, unități C.F.R.
H.G. nr.582/1998
H.G. nr.581/1998
H.G. nr.584/1998
beneficiar, din unitățile bugetare, contribuție pentru bilete de tratament balnear și odihnă, condiții, criterii
L. nr.743/2001
L. nr.744/2001
H.G. nr.494/2001
biblioteci publice de sub autoritatea consiliilor locale și județene, condiții
O. nr.2069/1998   (M.Cult.)
clasificația ocupațiilor din România -C.O.R.
O. nr.138/1.949/1995   (M.M.P.S., C.N.S.)
concediu de odihnă
L. nr.6/1992
H.G. nr.250/1992
conflict colectiv de muncă
L. nr.109/1997
L. nr.168/1999
contracte colective de muncă
L. nr.130/1996
contracte individuale de muncă, drepturi salariale
L. nr.14/1991
cu atribuții de pază a fondurilor de vânătoare, încadrare, criterii tehnico-profesionale
O. nr.118/2001   (M.A.A.P.)
cu studii universitare de scurtă durată din unitățile bugetare, stabilire coeficienți de ierarhizare a salariilor
H.G. nr.117/1996
de la organele administrației publice centrale și locale, agenți economici și instituții cu atribuții de îndrumare, control, constatare încălcare a legi în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, atestare, condiții
O.G. nr.60/1997
O. nr.90/2001   (M.I.)
de specialitate
din serviciile publice comunale, terenuri, atribuire în folosință
L. nr.18/1991
încadrat în unități sportive, aplicarea metodologiei aprobate prin H.G. nr. 479/1998, de evaluare a performanțelor profesionale individuale, criterii de salarizare
H.G. nr.934/1998
din administrația publică locală, pregătire profesională, perfecționare continuă, condiții
O.G. nr.81/2001
din apicultură, pregătire, perfecționare, măsuri
L. nr.89/1998
din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
concurs ocupare funcții, condiții
H.G. nr.413/1999
salarizare, condiții
L. nr.40/1991
L. nr.50/1996
L. nr.154/1998
din instituțiile de învățământ, cu contract individual de muncă, evaluare performanțe profesionale, salariu de bază
L. nr.154/1998
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.176/1999
din învățământ, măsuri salarizare, aplicare
L. nr.154/1998
H.G. nr.825/1998
din M.Ap.N., M.I., M.J., Direcția Generală a Penitenciarelor, asigurare facultativă, criterii, condiții
L. nr.15/1998
din ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice, asigurare temporară a locuințelor de serviciu, condiții
O.U.G. nr.80/2001
din regii autonome aeroportuare cu specific deosebit de sub autoritatea consiliilor județene
H.G. nr.594/1999
din sectorul bugetar, încadrare, stat de funcții, aprobare anuală
din sectorul de telecomunicații, prelucrare date cu caracter personal și protecția vieții private
L. nr.676/2001
din servicii publice comunitare pentru situații de urgență și al Inspectoratului General pentru situații de urgență, compunere, investire cu exercițiul autorității publice, drepturi și obligații
O.G. nr.88/2001
din sistemul de asistență socială, personal angajat și voluntari, condiții
L. nr.705/2001
din S.P.P., personal militar și civil, atribuții, drepturi, obligații
L. nr.191/1998
din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației, asistență medicală și psihologică
O.U.G. nr.41/1998
disponibilizat, acordare de compensații
O.U.G. nr.98/1999
impozit pe salarii
O.G. nr.73/1999
membrii echipelor de verificare și de însoțire, control armamente, drepturi, asigurare, condiții
H.G. nr.906/1999
militar și civil de pază și controlul frontierei de stat, drepturi
O.U.G. nr.104/2001
O.U.G. nr.105/2001
nelocalnic, din sectorul forestier, rambursare cheltuieli de transport, condiții
H.G. nr.332/1990
resurse umane, gestionare
L. nr.154/1998
H.G. nr.510/1998
trecerea temporară în altă muncă, drepturile salariaților
H.G. nr.281/1993


Marți, 12 noiembrie 2019, 03:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.