INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Protecție antiseismicăProtecție socialăProtecție specială
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Protecție socială
a personalului din sectorul producției de apărare
L. nr.78/1995
O.U.G. nr.8/1996
O.U.G. nr.170/2001
a sportivilor de performanță, drepturi, rentă viageră, acordare
L. nr.69/2000
atribuțiile MMSS
H.G. nr.4/2001
atribuțiile sindicatelor
L. nr.54/1991
cetățeni români care lucrează în străinătate
L. nr.156/2000
H.G. nr.384/2001
concedieri colective, plăți compensatorii, conturi curente personale, purtătoare de dobândă, deschise la Casa de Economii și Consemnațiuni
L. nr.1/1991
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
copii și tineri, regim special
Constituția României
fond pentru membrii Casei Sociale a Constructorilor, constituire, utilizare
L. nr.215/1997
indexare, pensie în sistemul public și alte venituri ale populației, acordare în anul 2001
L. nr.49/1991
L. nr.44/1994
L. nr.19/2000
O.U.G. nr.102/1999
O.G. nr.105/1999
H.G. nr.294/2001
H.G. nr.523/2001
H.G. nr.781/2001
H.G. nr.1.169/2001
D.-L. nr.118/1990
localități izolate, măsuri pentru locuitorii
din Delta Dunării
O.G. nr.27/1996
H.G. nr.595/2000
din Munții Apuseni
L. nr.33/1996
O.G. nr.27/1996
localități rurale din zone montane
L. nr.144/2000
măsuri de acompaniament social pentru salariații din industria metalurgică a căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute conform O.U.G. nr. 98/1999
O.U.G. nr.146/1999
pentru persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999
pentru șomeri și reintegrare profesională
L. nr.1/1991
persoane disponibilizate din cadrul societăților de valori mobiliare, măsuri
L. nr.52/1994
personal din sectorul producției de apărare
L. nr.78/1995
O.U.G. nr.167/2000
personal disponibilizat, închidere mine, cariere
L. nr.61/1998
H.G. nr.639/1998
O. nr.116/166.725/1998   (A.N.R.M., M.I.C.)
personal regii autonome, companii naționale/societăți naționale din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive și rare
H.G. nr.97/1998
plata drepturilor de protecție socială, prestări prin R.A. "Poșta Română"
H.G. nr.190/1996
plăți compensatorii pentru salariații S.C. Combinatul Siderurgic "Sidex" -S.A. Galați
beneficiari de ajutor de șomaj, condiții
O.U.G. nr.119/2001
pensionare, condiții
O.U.G. nr.119/2001
program de restructurare a Ministerului de Interne, plăți compensatorii, condiții
O.U.G. nr.100/1999
O. nr.419/954/1999   (M.M.P.S., M.I.)
referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat
H.G. nr.845/2000
restructurare mari unități ale armatei, personal militar și civil disponibilizat, ajutoare și plăți compensatorii
O.G. nr.7/1998
O. nr.281/M49/1998   (M.M.P.S., M.A.N.)
sector minier, cheltuieli finanțare de la bugetul de stat, condiții
H.G. nr.97/1998
sistem național de asistență socială
L. nr.705/2001
transport intern
O. nr.330/1998   (M.M.P.S.)


Miercuri, 08 decembrie 2021, 08:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.