INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
SalariațiSalariu
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Salariați
acordare tichete de masă, condiții
L. nr.142/1998
H.G. nr.5/1999
activitate în mediu cu radiații nucleare, drepturi
H.G. nr.655/1990
angajare
în funcție de competență, concurs, condiții
L. nr.30/1990
H.G. nr.281/1993
personal român, la reprezentanțele societăților străine, salarizare
H.G. nr.1222/1990
asociații, achiziții interne, acțiuni
O.U.G. nr.88/1997
case de ajutor reciproc, regim juridic
L. nr.122/1996
civili de la Ministerul de Interne, protecție socială
O.U.G. nr.100/1999
O. nr.419/954/1999   (M.M.P.S., M.I.)
Comisia Națională pentru Indexare, atribuții
H.G. nr.843/1991
concediu de odihnă
L. nr.6/1992
H.G. nr.250/1992
conflicte colective de muncă, soluționare, condiții
L. nr.168/1999
contract colectiv de muncă, renegociere, condiții
L. nr.130/1996
contract individual de muncă
Administrației Rezervației Bisferei "Delta Dunării"
H.G. nr.867/1999
agențiilor de protecție a mediului județene, respectiv a municipiului București
H.G. nr.867/1999
evaluare performanțe profesionale individuale, criterii de stabilire, salariu de bază între limite pentru personalul
instituțiilor publice
L. nr.154/1998
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.176/1999
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.1.084/2001
procedura de înregistrare și a modului de ținere a evidenței muncii prestate, obligații angajator
L. nr.130/1999
H.G. nr.935/1999
O. nr.747/1999   (M.M.P.S.)
protecție socială
L. nr.14/1991
L. nr.130/1999
contribuție individuală pentru pensie, asigurați din sistemul asigurărilor sociale de stat, cuantum, stabilire
L. nr.19/2000
creșteri salariale în sectorul bugetar în anul 2002, acordare
L. nr.154/1998
O.G. nr.65/1998
O.U.G. nr.8/2000
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.187/2001
cumul de funcții
L. nr.2/1991
din construcții, Casa Socială a Constructorilor
L. nr.215/1997
disponibilizați, asociații, persoane juridice, continuare activitate la mine în conservare
H.G. nr.14/1999
drept la grevă
Constituția României
drept la muncă și protecție socială a muncii
Constituția României
drepturi, asistent social cu pregătire medie, îngrijire persoană cu handicap, pe toată perioada handicapului
O.U.G. nr.102/1999
fapte de corupție, control, sancționare
fond de asigurări sociale de sănătate, calcul, constituire
L. nr.145/1997
grevă, condiții
L. nr.168/1999
în structurile administrației publice locale și servicii publice subordonate acestora
H.G. nr.775/1998
încadrați de societăți comerciale
L. nr.31/1990
marinari, angajare pe nave sub pavilion străin
O.G. nr.42/1997
minori sub 15 ani, interdicție, angajare ca salariați
Constituția României
plata în valută pentru personalul trimis în străinătate în misiune permanentă, criterii
H.G. nr.837/1995
premiu anual, stabilire, condiții
H.G. nr.829/1994
programul de formare profesională, condiții
O.G. nr.129/2000
protecție socială, măsuri în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor sau părților sociale, acțiuni cumpărate prin intermediul Programului Asociațiilor Salariaților MEBO sau ESOP, drepturi, condiții
O.G. nr.48/1997
salarizare, personal încadrat cu contract de muncă în sectorul bugetar
L. nr.14/1991
O.U.G. nr.24/2000
săptămâna de lucru de cinci zile
D.-L. nr.95/1990
servicii de preconcediere colectivă și măsuri active, participare, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru cei care lucrează în condiții deosebite (vătămătoare, grele sau periculoase)
L. nr.31/1991
și membrii de la societăți comerciale agricole privatizate, acțiuni, cumpărare, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
și pensionari SMF și membri de familie, autorizații și permise de călătorie gratuite pe calea ferată, condiții
H.G. nr.583/1998


Joi, 27 ianuarie 2022, 05:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.