INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
StrategieStrăiniStrăzi
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Străini
acțiuni de vânătoare în România, prețuri și tarife, stabilire
L. nr.103/1996
O. nr.371/2000   (M.A.P.P.M.)
adopție, prevederi
O.U.G. nr.25/1997
ajutor social, acordare, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001
alocație de stat pentru copiii cetățenilor străini, acordare și alocație suplimentară, condiții
L. nr.61/1993
L. nr.119/1997
H.G. nr.443/1997
carnete de identitate, eliberare, vize, taxe
L. nr.117/1999
O.G. nr.24/1992
cetățenie română, acordare, condiții
L. nr.21/1991
consultanți străini, asistență tehnică, legislație
O.U.G. nr.66/1997
cursanți la Academia Română de Aviație, drepturi, obligații
O.G. nr.15/1999
decorare, condiții
L. nr.29/2000
exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună credință
Constituția României
formele de exercitare a profesiunii de medic, condiții
O.G. nr.124/1998
interdicție de a dobândi drept de proprietate asupra terenurilor
L. nr.54/1998
interzicerea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor
Constituția României
investiții directe, garanții, facilități, condiții
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.159/2001
invitații oficiale în România ale demnitarilor sau funcționarilor guvernamentali străini
H.G. nr.189/2001
în activitatea de investiții, facilități
O.G. nr.51/1997
O.U.G. nr.92/1997
în România, protecție
Constituția României
la trecerea frontierei României, eliberare tichete de înscriere a contravențiilor
O.G. nr.2/2001
pașaport diplomatic, sume în valută/lei, călători în/din România
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
permis de muncă în România, eliberare, condiții
L. nr.203/1999
H.G. nr.434/2000
H.G. nr.4/2001
permise de conducere, preschimbare cu documente similare românești
persoane fizice/juridice
achiziții externe, acțiuni și părți sociale ale societăților comerciale care se privatizează, participanți, garanții în devize convertibile
H.G. nr.450/1999
afaceri în România, cota de impozitare din legislație mai favorabilă pentru evitarea dublei impuneri
O.G. nr.70/1994
protecție mărci și indicații geografice
L. nr.84/1998
H.G. nr.833/1998
solicitanți de brevete de soi, grup de plante, aparținând unui taxon botanic, plata în valută
L. nr.255/1998
persoane și organizații din străinătate care desfășoară activități cu caracter umanitar, acordare, facilități
H.G. nr.97/1991
plătitori, de impozite și taxe, fără domiciliul în România, declarații de înregistrare fiscală, model, formular
O.G. nr.82/1998
O. nr.1.431/2000   (M.F.)
refugiați, statut și regim în România
O.G. nr.102/2000
H.G. nr.622/2001
regim juridic
L. nr.123/2001
H.G. nr.476/2001
scutire de impozit pe venit pentru consultanți străini, pentru activitate în cadrul unor acorduri internaționale
O.G. nr.22/1993
O.G. nr.73/1999
solicitanți de azil, masă, sumă limită, stabilire
H.G. nr.417/1991
studenți și doctoranzi străini, cazare în cămine studențești, tarife
H.G. nr.407/1997
școlarizați în România, drepturi
H.G. nr.288/1993
tarife de închiriere pentru fond locativ, modificarea D. nr. 194/1980 prin
H.G. nr.240/2001
D.-L. nr.148/1990
taxă consulară, plată, criterii, condiții
O.G. nr.24/1992
taxe de școlarizare, studiu pe cont propriu în România
O.G. nr.13/1993
terenuri, interzicerea dobândirii dreptului de proprietate
L. nr.18/1991
tineri de origine etnică română, școlarizați în România, acordare de burse și alte facilități
H.G. nr.689/1994
H.G. nr.407/1997
venit minim garantat, ajutor social, acordare, suspendare, modificare, plată, condiții
L. nr.416/2001
vize, pașaport, condiții
O.G. nr.65/1997
vizite oficiale/neoficiale în România, la anumit nivel din administrația publică, condiții
H.G. nr.189/2001
vezi:  Stare civilă


Joi, 24 septembrie 2020, 05:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.