INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Atmosferă, reglementări internaționaleAudiovizualAudiovizual, relații internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Audiovizual
abonamente, taxe
H.G. nr.517/1994
afișarea siglei și a altor informații grafice în emisiunile posturilor de televiziune
Decizie nr.41/1997   (C.N.A.)
asigurarea liberei recepții și retransmisiei programelor
Decizie nr.31/1998   (C.N.A.)
asocierea României la Programul de cooperare "Eureka Audiovizual" și la Observatorul Audiovizual European
H.G. nr.188/1994
autorizare comunicație distribuție prin cablu CATV, televiziune și radioficare
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
O. nr.318/2001   (M.C.T.I.)
Consiliul Național al Audiovizualului
L. nr.48/1992
decizii de autorizare, taxe de eliberare, cuantum
O.G. nr.9/1993
domeniu, atribuții, măsuri
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001
drept de replică în cadrul programelor audiovizuale, acordare
L. nr.48/1992
Decizie nr.43/2001   (C.N.A.)
grile de program, prezentare, aprobare, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.21/1999   (C.N.A.)
L. nr.8/1996
informare corectă a opiniei publice, răspundere civilă
Constituția României
licențe de emisie, concurs, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.98/1999   (C.N.A.)
licențe de emisie pentru difuzarea de programe audiovizuale pe cale radioelectrică, regim juridic
Decizie nr.3/1998   (C.N.A.)
L. nr.48/1992
licențe de emisie pentru radiodifuziune și televiziune prin cablu, eliberare, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.17/2000   (C.N.A.)
marcaj distinctiv al operei audiovizuale
L. nr.8/1996
O.G. nr.124/2000
opere, măsuri în vederea combaterii producerii, distribuirii sau comercializării neautorizate pe teritoriul României
L. nr.8/1996
O.G. nr.124/2000
opere pe suport de casete video și tip compact-disc (video, CD, DVD, etc), marcaje, aplicare
O.G. nr.124/2000
Decizie nr.6/2000   (O.R.D.A.)
producători de înregistrări sonore și audiovizuale, drepturi
L. nr.8/1996
programe difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit, întrerupere temporară a emisiei, procedura de anunțare
Decizie nr.7/2001   (C.N.A.)
programe în microunde, în benzile de frecvență 2.290-2.335 Mhz, sisteme de distribuție și linii de transmisie, realizare, condiții
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
O. nr.263/2001   (M.C.T.I.)
publicitate, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)
radiodifuzate, publicitate, condiții
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)
regim juridic
L. nr.48/1992
regimul difuzării programelor axate pe jocuri de noroc, condiții
H.G. nr.251/1999
Decizie nr.224/2000   (C.N.A.)
restricții și avertizări, protecție minori, măsuri
L. nr.48/1992
Decizie nr.47/2000   (C.N.A.)
rețele de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radio
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
O. nr.315/2001   (M.C.T.I.)
O. nr.318/2001   (M.C.T.I.)
servicii publice autonome, organizare și control parlamentar asupra activităților, reglementare prin lege organică
Constituția României
societăți publice și private
L. nr.48/1992
sponsorizare, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)
stații
afiliate, program propriu local, ore de difuzare
Decizie nr.115/1998   (C.N.A.)
locale ce retransmit programele difuzate
Decizie nr.40/1997   (C.N.A.)
teleshopping, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)
titulari de licențe de emisie, obligații, autorizare
L. nr.48/1992
Decizie nr.150/1998   (C.N.A.)
Decizie nr.137/1999   (C.N.A.)
Decizie nr.100/1999   (C.N.A.)
titulari de licențe pentru comunicații audiovizuale, obligația de aducere la cunoștință a somațiilor și sancțiunile aplicabile de C.N.A., condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.135/1999   (C.N.A.)


Vineri, 07 august 2020, 14:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.