INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Consilii județene și al municipiului BucureștiConsilii locale și județeneConsilii pentru dezvoltare regională
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Consilii locale și județene
administrare terenuri disponibilizate de la societățile comerciale
H.G. nr.834/1991
ale comunelor, orașelor și municipiilor, înființare servicii comunitare de cadastru și agricultură
O.U.G. nr.70/2001
aparat propriu, număr maxim de posturi, salarizare
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.G. nr.80/2001
O.U.G. nr.187/2001
aprobare organigramă, stat de funcții, fișe de evaluare posturi
H.G. nr.775/1998
asigurare locuințe corespunzătoare pentru unele categorii de chiriași, priorități, obligație, consecințe
O.U.G. nr.40/1999
atribuții, funcționare, Regulament-cadru orientativ de funcționare
L. nr.215/2001
H.G. nr.103/1992
atribuții în domeniul asistenței sociale
L. nr.705/2001
atribuții în domeniul energetic
O.U.G. nr.63/1998
autoritatea tutelară, atribuții în legătură cu persoanele vârstnice
L. nr.17/2000
autorități ale administrației publice
Constituția României
autoturisme, asigurare obligatorie, asigurare faculativă
L. nr.136/1995
L. nr.91/1996
H.G. nr.1.194/2000
biblioteci publice de sub autoritate
O. nr.2069/1998   (M.Cult.)
compartiment specializat în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari, creare
O.G. nr.85/2001
competență referitoare la
domeniul financiar, fiscal
L. nr.27/1994
L. nr.72/1996
L. nr.189/1998
L. nr.117/1999
O.G. nr.15/1992
impozite locale, competență, condiții
L. nr.27/1994
ocrotirea copilului, adopție, măsuri
O.U.G. nr.26/1997
O.U.G. nr.25/1997
H.G. nr.117/1999
H.G. nr.1.315/2000
reducere risc seismic
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.579/1998
H.G. nr.844/1999
regimul locuințelor
L. nr.112/1995
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
H.G. nr.1.275/2000
H.G. nr.950/2001
stabilire și sancționare contravenții
O.G. nr.2/2001
stabilirea meseriilor și norme anuale de venit, impozit pe venit
O.G. nr.73/1999
stare civilă
L. nr.119/1996
comunicarea numărului de persoane din familiile beneficiare de ajutor social
L. nr.145/1997
controlul legalității actelor de către prefectură, măsuri
H.G. nr.9/2001
cuantum de ajutor social, finanțare
L. nr.208/1997
delegat, reprezentant în Consiliul pentru Dezvoltare Regională, condiții
L. nr.151/1998
H.G. nr.634/1998
delimitare teritoriu, cadastru general, stabilire, condiții
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)
dispoziții speciale pentru minoritățile naționale cu o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001
dotare și consum carburanți
O.G. nr.80/2001
livret de familie, eliberare
H.G. nr.495/1997
programe pentru sate
H.G. nr.577/1997
rețele de radioficare, transmitere în administrare
H.G. nr.1394/1996
servicii de specialitate în domeniul patrimoniului turistic, constituire, condiții
H.G. nr.33/2000
servicii de stare civilă, comunicare lunară Direcției Generale de Muncă și Solidarității Sociale, situația copiilor decedați
L. nr.61/1993
servicii de transport public local de călători, organizare, reglementare, conducere monitorizare, control relații contractuale
O.G. nr.86/2001
servicii publice comunitare pentru situații de urgență
O.G. nr.88/2001


Miercuri, 27 octombrie 2021, 18:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.