INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Drept umanitar, reglementări internaționaleDrepturile omuluiDrepturile omului, reglementări internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Drepturile omului
acordare
acționarilor, persoanelor ale căror terenuri agricole se află în patrimoniul regiilor autonome cu activitate agricolă, institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, stabilire
L. nr.48/1994
cadrelor militare, statut
L. nr.80/1995
cetățenilor români care realizează venituri în valută, de la societățile cu participare românească în străinătate
H.G. nr.547/1990
copilului aflat în dificultate
O.G. nr.56/1994
O.U.G. nr.26/1997
cu handicap
O.U.G. nr.102/1999
deportate ori constituite în prizonierat, persecutate din motive politice
D.-L. nr.118/1990
didactic
L. nr.128/1997
din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
O.G. nr.26/1994
O.G. nr.51/1994
din transporturi fluviale de pasageri și de mărfuri în trafic internațional și remorcare/salvare navală
H.G. nr.953/1996
disponibilizat, concedieri colective
O.U.G. nr.98/1999
emigranților politici greci
L. nr.19/2000
încadrat în unități sanitare, condiții
H.G. nr.524/1991
magistraților
L. nr.92/1992
magistraților înlăturați din justiție din motive politice
L. nr.51/1993
nevăzătorilor
H.G. nr.610/1990
persoanelor
personalului
refugiaților în România
O.G. nr.102/2000
român trimis în străinătate în misiuni cu caracter temporar
H.G. nr.518/1995
salariaților din administrația publică și din regiile autonome cu specific deosebit
O.G. nr.29/1995
H.G. nr.543/1995
șefilor misiunilor diplomatice ale României chemați temporar în țară
H.G. nr.525/1995
tinerilor români aflați la studii în străinătate
H.G. nr.1.070/2001
titularilor brevetelor de invenții
L. nr.64/1991
urmașilor eroilor-martiri
L. nr.42/1990
veteranilor de război și văduvelor de război
L. nr.44/1994
acțiuni în justiție, apărare și realizare drepturi
L. nr.92/1992
L. nr.146/1997
Comisia consultativă interministerială în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CODES), constituire, atribuții
H.G. nr.967/1999
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, atribuții
O.G. nr.137/2000
H.G. nr.1.194/2001
discriminare, prevenire și sancționare
O.G. nr.137/2000
drepturi și libertăți fundamentale, garanția democrației constituționale
Constituția României
drepturi și libertăți fundamentale interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului cu pacte și tratate la care România este parte
Constituția României
exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună-credință
Constituția României
garantarea libertății persoanei, demnității umane
Institutul Român pentru Drepturile Omului, înființare
L. nr.9/1991
libertate, opinii, participare la întruniri pașnice
L. nr.60/1991
planul național de acțiune pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați
H.G. nr.1.273/2000
protecția socială a șomerilor și integrarea lor profesională
L. nr.1/1991
respectarea acțiunii de control al prefecturii, măsuri
H.G. nr.9/2001
țări în care în general nu există risc serios de persecuție, listă, aprobare
O.G. nr.102/2000
H.G. nr.622/2001
O. nr.159/2001   (M.I.)
valori supreme, garantare
O.G. nr.137/2000


Miercuri, 08 decembrie 2021, 08:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.