Monitorul Oficial
nr. 401/10 iunie 2003

Rectificare:
  1.   O. nr.522/16-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
A
Publicare
  2.   H.G. nr.618/29-05-2003 
HOTĂRÂRE privind modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003
SE
  3.   H.G. nr.619/29-05-2003 
HOTĂRÂRE privind modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pe anul 2003
V
  4.   H.G. nr.620/29-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
A
  5.   H.G. nr.621/29-05-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a Stației de tratare a apei potabile din patrimoniul Filialei de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială "Bălan" - S.A., filială a Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, în domeniul public al orașului Bălan și în administrarea Consiliului Local al Orașului Bălan, județul Harghita
i


Duminică, 28 februarie 2021, 15:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.