Monitorul Oficial
nr. 563/5 august 2003

Publicare
  1.   L. nr.346/10-07-2003 
LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2001
-
  2.   D. nr.489/09-07-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2001
-
  3.   D.C.C. nr.291/03-07-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni
-
  4.   H.G. nr.873/29-07-2003 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării Festivalului-concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești "Trofeul tinereții" - Amara 2003
i
  5.   O. nr.126/01-08-2003 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "UTEPS" - S.A. Alba Iulia, județul Alba
I
  6.   O. nr.127/01-08-2003 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Cicalex" - S.A. Alexandria, județul Teleorman
I
  7.   O. nr.491/28-07-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea perioadei legale de vânare la specia Coturnix coturnix (prepelița) pentru sezonul de vânătoare 2003/2004
-
  8.   H. nr.23/23-07-2003 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării calității de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
i


Joi, 06 octombrie 2022, 14:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.