Monitorul Oficial
nr. 618/30 august 2003

Publicare
  1.   D. nr.523/27-08-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler Centrului 89 Principal de Transmisiuni
i
  2.   D. nr.524/27-08-2003 
DECRET pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Naționale
i
  3.   O.G. nr.64/28-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
-
  4.   O.G. nr.65/28-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
A
  5.   O.G. nr.67/28-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
A
  6.   O.G. nr.69/28-08-2003 
ORDONANȚĂ pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  7.   H.G. nr.982/22-08-2003 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective
i
  8.   H.G. nr.983/22-08-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanțării proiectului "Turneul «Rădăcini - omagiu Mariei Tănase»" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
-
  9.   H.G. nr.984/22-08-2003 
HOTĂRÂRE privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova
V
  10.   H.G. nr.1.006/22-08-2003 
HOTĂRÂRE privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna septembrie 2003
V


Joi, 19 mai 2022, 08:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.