Monitorul Oficial
nr. 708/10 octombrie 2003

Rectificare:
  1.   D. nr.974/29-11-2002 
DECRET privind conferirea unor decorații naționale
i
  2.   H.G. nr.1.103/22-09-2003 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale și suplimentare și ștampilelor pentru referendumul național privind revizuirea Constituției
-
  3.   H.G. nr.1.082/11-09-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior
-
Publicare
  4.   L. nr.393/07-10-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 14 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003
-
  5.   D. nr.595/06-10-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 14 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003
-
  6.   L. nr.394/07-10-2003 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
-
  7.   D. nr.596/06-10-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
-
  8.   L. nr.399/07-10-2003 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
-
  9.   D. nr.601/06-10-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
-
  10.   L. nr.403/07-10-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
A
  11.   D. nr.605/06-10-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
-
  12.   O.U.G. nr.88/02-10-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  13.   O. nr.858/17-09-2003 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului Raportului standard de evaluare a calității produselor medicamentoase
-
  14.   Listă/10-10-2003 
LISTA agenților economici comercianți angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
i


Vineri, 18 octombrie 2019, 09:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.