Monitorul Oficial
nr. 885/12 decembrie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.377/14-10-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22, art. 23 lit. b), c) și i) și ale art. 231 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare
V
  2.   O. nr.490/21-11-2003 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Ghidului pentru instalarea echipamentelor electronice destinate prelucrării informațiilor clasificate - DS 6
A
  3.   O. nr.491/21-11-2003 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate în cadrul activităților contractuale NATO
-
  4.   O. nr.920/27-11-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe lacul Snagov
V
  5.   Decizie nr.1.351/EN/27-11-2003 (A.N.R.C.)
DECIZIE privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
A


Vineri, 19 august 2022, 08:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.