Monitorul Oficial
nr. 895/15 decembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.532/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana" - S.A., ClujNapoca, din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
i
  2.   D. nr.836/09-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana" - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
i
  3.   L. nr.533/11-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
  4.   D. nr.837/09-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
i
  5.   L. nr.534/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
A
  6.   D. nr.838/09-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
i
  7.   H.G. nr.1.428/04-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2003
-
  8.   H.G. nr.1.450/11-12-2003 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru refacerea și consolidarea drumurilor comunale afectate de inundațiile produse în comuna Corbu, județul Harghita
i
  9.   H.G. nr.1.451/11-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2003 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județele Neamț și Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003
-
  10.   H.G. nr.1.453/11-12-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003, rectificate, ale agenților economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
-
  11.   H.G. nr.1.454/11-12-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale agenților economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
-


Joi, 07 iulie 2022, 00:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.