Monitorul Oficial
nr. 616/7 iulie 2004

Publicare
  1.   L. nr.268/16-06-2004 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
  2.   D. nr.460/14-06-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
i
  3.   L. nr.271/16-06-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
-
  4.   D. nr.463/14-06-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
i
  5.   D. nr.466/15-06-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
i
  6.   D. nr.467/15-06-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Comandor
i
  7.   D. nr.468/15-06-2004 
DECRET privind conferirea unor decorații
i
  8.   H.G. nr.933/10-06-2004 
HOTĂRÂRE privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
-
  9.   H.G. nr.956/15-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Lucrări de reabilitare a ecluzei române din cadrul Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I", județul Mehedinți
i
  10.   H.G. nr.958/15-06-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al comunei Chirnogi și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chirnogi, județul Călărași
i


Miercuri, 08 decembrie 2021, 02:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.