Monitorul Oficial
nr. 695/2 august 2004

Publicare
  1.   O.G. nr.56/29-07-2004 
ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
A
  2.   H.G. nr.1.156/23-07-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, pentru Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă
i
  3.   H.G. nr.1.157/23-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor documente referitoare la Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României
-
  4.   H.G. nr.1.160/23-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor principale ale contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni ce urmează a fi încheiate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru unele societăți comerciale de interes strategic
-
  5.   H.G. nr.1.161/23-07-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului compensației lunare pentru chirie și condițiile de acordare a acesteia unor cadre militare în activitate
-
  6.   H.G. nr.1.162/23-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
-
  7.   H.G. nr.1.163/23-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
-
  8.   O. nr.498/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R 16-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, revizia, verificarea și exploatarea instalațiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 103/2003
-
  9.   O. nr.499/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R 17-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a ascensoarelor de construcție specială pentru materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 104/2003
-
  10.   O. nr.500/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R 18-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri și instalațiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 107/2003
-
  11.   O. nr.1.083/22-07-2004 (A.N.R.G.N.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Mediaș
-
  12.   H. nr.318/23-07-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de Credit DEALUL FRUMOS BOLDEȘTI-SCĂIENI OC
i
  13.   H. nr.319/23-07-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de Credit ZMEURET STARCHIOJD OC
i
  14.   H. nr.320/23-07-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de Credit ȘOIMUL ȘOIMARI OC
i


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 09:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.