Monitorul Oficial
nr. 721/10 august 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.274/24-06-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare
V
  2.   O. nr.406/23-07-2004 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Procedurii de evaluare și selecție a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
A
  3.   O. nr.493/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R 11-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 101/2003
-
  4.   O. nr.494/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R 12-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, revizia, verificarea și exploatarea telefericelor pentru materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 102/2003
-
  5.   O. nr.496/21-07-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R 14-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind introducerea pe piață și verificarea în exploatare a cablurilor, lanțurilor, benzilor, funiilor, cârligelor și elementelor de legare și prindere a sarcinii utilizate la instalații de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 643/2002
-
  6.   O. nr.1.154/29-07-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2004
A
  7.   O. nr.1.155/29-07-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 993/2004 și nr. 994/2004
-


Duminică, 07 august 2022, 19:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.