Monitorul Oficial
nr. 1069/17 noiembrie 2004

Publicare
  1.   L. nr.458/01-11-2004 
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004
-
  2.   D. nr.867/29-10-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004
i
  3.   L. nr.499/12-11-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
-
  4.   D. nr.934/11-11-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
i
  5.   H.G. nr.1.864/04-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României"
i
  6.   H.G. nr.1.898/04-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art. 8 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2004
-
  7.   H.G. nr.1.920/10-11-2004 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
i
  8.   H.G. nr.1.956/16-11-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru executarea lucrărilor de aducțiune a apei potabile pentru Mănăstirea Sucevița, județul Suceava
i
  9.   H.G. nr.1.959/16-11-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Ortodoxă "Sfântul Gheorghe", orașul Nehoiu, județul Buzău
i
  10.   O. nr.657/04-10-2004 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind înscrierea pe documente a numărului de operator de date cu caracter personal
A
  11.   O. nr.52/11-11-2004 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valori Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare
-
  12.   O. nr.53/11-11-2004 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare
-
  13.   H.G. nr.1.899/04-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
A


Joi, 29 octombrie 2020, 18:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.