Monitorul Oficial
nr. 14/5 ianuarie 2005

Rectificare:
  1.   H.G. nr.1.454/09-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare
A
  2.   H.G. nr.2.304/14-12-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor consilii județene și consilii locale
i
  3.   H.G. nr.2.342/14-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea lit. g) a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare
A
Publicare
  4.   H.G. nr.2.441/28-12-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
i
  5.   H.G. nr.2.442/28-12-2004 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
i
  6.   H.G. nr.2.444/28-12-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al orașului Gura Humorului, județul Suceava, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Gura Humorului a lucrării de artă monumentală "Simeon Cobilanschi"
i
  7.   H.G. nr.2.445/28-12-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
i
  8.   H.G. nr.2.458/28-12-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autorității Naționale de Control - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
i
  9.   H.G. nr.2.461/28-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
-
  10.   H.C.S.M. nr.244/30-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești
A
  11.   C. nr.1/03-01-2005 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna ianuarie 2005
-


Luni, 19 aprilie 2021, 03:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.