Monitorul Oficial
nr. 107/2 februarie 2005

Rectificare:
  1.   O. nr.847/1532/357/15-11,18-11,28-12-2004 (M.A.P.D.R., M.S., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase
A
Publicare
  2.   D.C.C. nr.546/07-12-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni
V
  3.   O. nr.139/23-12-2004 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților desfășurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare
A
  4.   O. nr.140/23-12-2004 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea tarifelor de plată pentru manopera acțiunilor sanitare veterinare publice de interes național efectuate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractului de concesionare, pentru anul 2005
A
  5.   O. nr.141/23-12-2004 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind anumiți contaminanți din alimentele de origine animală și nonanimală
A
  6.   O. nr.389/19-10-2004 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, privind organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor
-
  7.   O. nr.421/22-12-2004 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normativului de acordare și de utilizare a echipamentului individual de protecție la radiații ionizante
-
  8.   O. nr.2/21-01-2005 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și cantităților din contractele cu opțiune
-
  9.   O. nr.3/21-01-2005 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru cu opțiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] și Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A.
-
  10.   O. nr.3.102/20-01-2005 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005
-
  11.   R./02-02-2005 (C.D.R.)
REGULAMENT de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Vest
-


Miercuri, 24 februarie 2021, 22:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.