Monitorul Oficial
nr. 119/7 februarie 2005

Republicare:
  1.   L. nr.111/21-11-1995 
LEGE privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale
V
Publicare
  2.   H.C.D. nr.2/03-02-2005 
HOTĂRÂRE privind demisia unor deputați
i
  3.   H.C.D. nr.3/03-02-2005 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
i
  4.   H.C.D. nr.4/03-02-2005 
HOTĂRÂRE cu privire la validarea unor mandate de deputat
i
  5.   H.C.D. nr.5/03-02-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru regulament
i
  6.   D. nr.6/02-02-2005 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofițer din Ministerul Administrației și Internelor
i
  7.   O.U.G. nr.4/03-02-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
V
  8.   H.G. nr.80/03-02-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
-
  9.   O. nr.33/28-01-2005 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pe semestrul I 2005
-
  10.   O. nr.87/31-01-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei de recunoaștere a organismelor desemnate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
A
  11.   O. nr.89/31-01-2005 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2005
V


Luni, 30 noiembrie 2020, 16:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.