Monitorul Oficial
nr. 127/9 februarie 2005

Publicare
  1.   H.G. nr.55/13-01-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România și a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice, reactualizate pentru perioada 2003-2008
-
  2.   O. nr.912/03-12-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
V
  3.   O. nr.80/04-02-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modificării art. 1 alin. (9) și (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)
A
  4.   O. nr.13/01-02-2005 (C.C.)
ORDIN privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii
A
  5.   H. nr.41/19-01-2005 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 9 din 27 iunie 2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari
A


Duminică, 07 august 2022, 19:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.