Monitorul Oficial
nr. 288/6 aprilie 2005

Publicare
  1.   D. nr.187/01-04-2005 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
i
  2.   H.G. nr.253/31-03-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea localității turistice Arieșeni, județul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați"
I
  3.   H.G. nr.255/31-03-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenției de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2005 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996
-
  4.   H.G. nr.256/31-03-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției financiare a României pentru participarea în anul 2005 la programele Comunității Europene în domeniul educației, formării profesionale și tineretului "Leonardo da Vinci II", "Socrates II" și "Youth"
I
  5.   H.G. nr.257/31-03-2005 
HOTĂRÂRE privind înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii
-
  6.   O. nr.188/29-03-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind criteriile specifice de acordare a avizului pentru asociații și fundații din domeniul de activitate al ministerului
-
  7.   N. nr.8/01-04-2005 (B.N.R.)
NORMĂ pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți a României
A
  8.   N. nr.9/01-04-2005 (B.N.R.)
NORMĂ privind regimul special de decontare
A
  9.   C. nr.10/01-04-2005 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna aprilie 2005
-
  10.   C. nr.11/01-04-2005 (B.N.R.)
CIRCULARĂ pentru abrogarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/2001 privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Națională a României și Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare
-
  11.   H. nr.44/23-03-2005 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar
A


Luni, 19 aprilie 2021, 03:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.