Monitorul Oficial
nr. 412/16 mai 2005

Publicare
  1.   L. nr.119/05-05-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  2.   D. nr.364/03-05-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
i
  3.   H.G. nr.382/28-04-2005 
HOTĂRÂRE privind introducerea specificațiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea țesutului de origine animală
A
  4.   H.G. nr.383/28-04-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren în suprafață de 20 ha, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor și Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor în administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Grupul Școlar "Apor Peter", județul Covasna
i
  5.   H.G. nr.404/05-05-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea contribuției financiare a României la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001
-


Miercuri, 21 octombrie 2020, 15:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.