Monitorul Oficial
nr. 463/1 iunie 2005

Publicare
  1.   D. nr.472/27-05-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
i
  2.   D. nr.473/27-05-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
i
  3.   D. nr.474/27-05-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
i
  4.   O.U.G. nr.42/26-05-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
V
  5.   H.G. nr.461/19-05-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004
-
  6.   H.G. nr.470/26-05-2005 
HOTĂRÂRE privind înființarea Spitalului Municipal Bacău și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
A
  7.   H.G. nr.479/26-05-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Înlocuirea contoarelor mecanice pe circuitul primar în punctele termice RADET", cuprins în Proiectul de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București
i
  8.   Decizie nr.351/23-05-2005 
DECIZIE privind eliberarea domnului Remus Virgil Baciu din funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
i
  9.   Decizie nr.352/23-05-2005 
DECIZIE privind numirea domnului Remus Virgil Baciu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
i
  10.   Decizie nr.354/27-05-2005 
DECIZIE privind numirea domnului Todor Costel Dorin în funcția publică de secretar general adjunct la Ministerul Justiției
i
  11.   O. nr.95/26-05-2005 (B.R.M.L.)
ORDIN al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru completarea Normei de metrologie legală NML 009-03 "Taximetre electronice"
-


Duminică, 05 decembrie 2021, 00:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.