Monitorul Oficial
nr. 673/27 iulie 2005

Publicare
  1.   O.G. nr.35/14-07-2005 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
V
  2.   H.G. nr.738/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
A
  3.   H.G. nr.758/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
-
  4.   H.G. nr.766/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe postul rămas vacant a altui membru
-
  5.   H.G. nr.767/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind stabilirea conținutului mandatului acordat Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în conformitate cu art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan și stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărași
-
  6.   O. nr.403/15-07-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a energiei electrice
I
  7.   O. nr.404/15-07-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a energiei electrice
I


Luni, 19 aprilie 2021, 03:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.