Monitorul Oficial
nr. 721/9 august 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.323/14-06-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
V
  2.   H.G. nr.788/14-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
-
  3.   H.G. nr.844/28-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 100,05 ha, din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al orașului Baraolt și în administrarea Consiliului Local al Orașului Baraolt, județul Covasna
-
  4.   H.G. nr.856/28-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Bistra și în administrarea Consiliului Local al Comunei Bistra, județul Alba
-
  5.   H.G. nr.857/28-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Poiana Mare și în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Mare, județul Dolj
-
  6.   H.G. nr.858/28-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public în domeniul public al comunei Podu Turcului și în administrarea Consiliului Local al Comunei Podu Turcului, județul Bacău
-
  7.   H.G. nr.859/28-07-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
-
  8.   H.G. nr.861/28-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Multiproduct", aflată în coordonarea Ministerului Justiției
-
  9.   Decizie nr.187/EN/20-06-2005 (A.N.R.C.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații pentru aprobarea formularelor necesare și a instrucțiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanțelor bugetare ale Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, precum și a modelului legitimației de executor fiscal
A


Luni, 19 aprilie 2021, 01:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.