Monitorul Oficial
nr. 887/4 octombrie 2005

Publicare
  1.   O.U.G. nr.129/15-09-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  2.   H.G. nr.1.123/22-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice
-
  3.   H.G. nr.1.124/22-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi
A
  4.   H.G. nr.1.132/29-09-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații
-
  5.   O. nr.1.405/23-09-2005 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate semnate de România cu alte state sau la care România a devenit parte
-


Luni, 19 aprilie 2021, 02:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.