Monitorul Oficial
nr. 1131/14 decembrie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.618/17-11-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
V
  2.   O.U.G. nr.175/08-12-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
-
  3.   O.U.G. nr.176/08-12-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru șomaj
-
  4.   H.G. nr.1.531/08-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de cooperare în domeniul petrolului și gazelor naturale dintre Ministerul Economiei și Comerțului din România și Ministerul Petrolului și Gazelor Naturale din India, semnat la București la 4 iulie 2005
-
  5.   H.G. nr.1.546/08-12-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului
-
  6.   H.G. nr.1.547/08-12-2005 
HOTĂRÂRE privind organizarea la București a Reuniunii miniștrilor economiei din țările care aparțin Zonei cooperării la Marea Neagră, Balcani și Europa
-
  7.   H.G. nr.1.565/08-12-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
-
  8.   H.G. nr.1.566/08-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanțarea unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească
-
  9.   H.G. nr.1.567/08-12-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Rasirom"
-
  10.   H.G. nr.1.569/08-12-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
-
  11.   H.G. nr.1.570/08-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiții și Companii Multinaționale care gestionează problematica Declarației pentru investiții internaționale și întreprinderi multinaționale
A
  12.   H.G. nr.1.571/08-12-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării concedierilor colective, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Drumuri și Poduri Sălaj" - S.A.
-
  13.   H.G. nr.1.572/08-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului
-


Luni, 26 octombrie 2020, 19:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.