Monitorul Oficial
nr. 83/30 ianuarie 2006

Publicare
  1.   O.G. nr.9/26-01-2006 
ORDONANȚĂ privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
V
  2.   O.G. nr.10/26-01-2006 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
V
  3.   O.G. nr.11/26-01-2006 
ORDONANȚĂ pentru prevenirea și combaterea violenței în sport
A
  4.   O.G. nr.12/26-01-2006 
ORDONANȚĂ pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat
V
  5.   O.G. nr.13/26-01-2006 
ORDONANȚĂ privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006
V
  6.   O.G. nr.17/26-01-2006 
ORDONANȚĂ privind trecerea Muzeului Național "George Enescu" din București în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
V
  7.   O.G. nr.18/26-01-2006 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor
V
  8.   O.G. nr.19/26-01-2006 
ORDONANȚĂ privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
V
  9.   O.G. nr.20/26-01-2006 
ORDONANȚĂ privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană
V
  10.   O.G. nr.21/26-01-2006 
ORDONANȚĂ privind regimul concesionării monumentelor istorice
V
  11.   O. nr.95/24-01-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2005
-


Joi, 29 octombrie 2020, 18:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.