Monitorul Oficial
nr. 185/27 februarie 2006

Publicare
  1.   O.U.G. nr.13/22-02-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
A
  2.   O.U.G. nr.14/22-02-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
T
  3.   H.G. nr.240/16-02-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
-
  4.   H.G. nr.241/16-02-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
-
  5.   H.G. nr.242/16-02-2006 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea poziției nr. 2 din anexa nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița
-
  6.   H.G. nr.247/22-02-2006 
HOTĂRÂRE pentru numirea membrilor Comisiei privind determinarea oportunităților proiectelor
-
  7.   H.G. nr.248/22-02-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2006, pentru Agenția Națională pentru Sport
-
  8.   H.G. nr.252/22-02-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005
A
  9.   Decizie nr.24/23-02-2006 
DECIZIE pentru revocarea din funcția de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Nicolae Flaviu Lazin și pentru numirea în această funcție a domnului Dan Petrescu în cadrul aceleiași comisii
-
  10.   O. nr.100/20-02-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiții, criteriile tehnice de acordare, precum și plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură
-


Vineri, 30 septembrie 2022, 23:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.